"dierlijke" English translation

NL

"dierlijke" in English

EN

NL dierlijke
volume_up
{adjective}

dierlijke (also: dierlijk)
volume_up
animal {adj.}
Anderen zullen groeibevorderaars gaan gebruiken, alsmede de minst kostbare dierlijke voeding.
For others it will mean using growth activators and using less costly animal feed.
Als het diervoeder veilig is, voelen de consumenten zich veilig wanneer zij dierlijke producten eten.
If animal feed is safe, then consumers feel safe when eating animal products.
Afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was
Residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes

Context sentences for "dierlijke" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe plantaardige biomassa, de fytoplankton, de dierlijke plankton, dat is wat de vissen voedt.
The plant biomass, the phytoplankton, the zooplankton, it's what feeds the fish.
DutchZouden we teruggaan naar meer dierlijke vormen van communicatie?
And would we revert back to being more like animals, more primal modes of communication?
DutchDe gehaltes nemen langzaam maar zeker toe in de aarde, de dierlijke en menselijke voeding.
The percentages are increasing slowly and continually in the earth, in feedingstuffs and in food.
DutchDoor die details te bekijken kreeg ik inzicht in de dierlijke geest.
It's all very detailed information, and, looking at these kind of details gave me a lot of insight into animals.
DutchIn 1999 zakten de prijzen voor plantaardige producten in de Europese Unie met 4%, en voor dierlijke producten met 6%.
In the EU in 1999, the prices of crop products fell by 4 % and livestock products by 6 %.
Dutch(Gelach) Zien jullie - Zien jullie enige dierlijke hoektanden?
(Laughter) Do you -- Do you see any Canine teeth?
DutchOnze fractie beseft dat de biologische productie van dierlijke producten de landbouw in de lidstaten kan bevorderen.
Our group is aware of the potential of organic livestock production for the agriculture of Member States.
DutchJe kan het zien als een piramide waarin virussen opwellen uit dierlijke populaties en naar menselijke gemeenschappen komen.
And you can kind of think of this as a pyramid of this bubbling up of viruses from animals into human populations.
DutchEr wordt een aanvaardbare basis gelegd voor duurzame randvoorwaarden op milieugebied voor de veredeling van dierlijke producten.
An acceptable basis has been found for sustainable basic conditions for improved ecological livestock production.
DutchIn Finland zijn we voor wat betreft dierlijke producten strenge normen gewend, ook voor wat het dierenwelzijn betreft.
In the production of animals the Finns have become used to upholding high standards, in the interests of animals as well as people.
DutchIn ieder geval kan deze kwestie het best worden aangepakt door voor dierlijke producten oorsprongsbenamingen te gaan gebruiken.
In any case, this issue will best be resolved by adopting the practice of food labels that indicate the origin of the produce.
DutchDaartoe zijn in samenwerking met het Parlement twee grote conferenties belegd, over dierlijke meelproducten en over het levensmiddelenrecht.
Two large conferences have been jointly organized with you, the conference on meat-and-bone meals, and the conference on food laws.
DutchHet is belangrijk dat wij vandaag eindelijk over de verordening inzake de biologische landbouw met betrekking tot de dierlijke productie spreken.
It is important that we are finally discussing here today the extension of the regulation on organic farming to include livestock production.
DutchHet Europees Parlement heeft al een duidelijke houding aangenomen rond de gekkekoeienziekte, en ik ben van mening dat dat met alle dierlijke epidemieën dient te gebeuren.
The European Parliament has already taken a clear stand on BSE and I think that we should do likewise on all epidemics in animals.
DutchDe traceerbaarheidsverplichting uitbreiden tot dierlijke producten als bij het voederen van de dieren genetisch gemodificeerde diervoeders zijn gebruikt, is geen realistisch idee.
Extending traceability to livestock products, where GM feed has been used in feeding the animals, is not a realistic idea.
DutchAnderzijds gaat het erom het aspect dierlijke productie in een bestaand wettelijk kader, in een bestaande verordening, met name over de biologische landbouw, te integreren.
Secondly, it involves integrating the livestock production sector into an existing legal framework and an existing regulation on organic farming.
DutchIk heb het al eens gezegd: schep toch dezelfde situatie als bij de steunregeling voor oliehoudende zaden en gebruik het resterende geld volledig voor veredeling in de dierlijke productie.
Create the same situation as for the oilseed subsidy, and then take all the money left over for improvements in livestock production.
DutchDe criminaliteit die zich rond de handel in dieren en dierlijke producten aan de grenzen afspeelt, hoort in een andere wet thuis, maar ook daarvoor bevat het verslag goede aanknopingspunten.
Criminal activity in border areas involving the trade in animals belongs in another law, but the report sets out the right approach to this, too.
DutchIn de Verenigde Staten zijn er op nationaal niveau pogingen ondernomen om het gebruik door de biologische dierlijke productie van veevoer waarin GGO's gemengd zijn wettelijk toe te staan.
Through its national legislation, the United States has tried to authorise the incorporation of GMOs into feed for animals intended for organic production.
DutchHet voorstel de dierlijke producten in de Europese verordening op te nemen is een belangrijke stap van de Commissie naar een regeling voor de biologische productie in haar geheel.
With its proposal to include livestock products in the existing EU regulation, the Commission has taken a significant step towards establishing comprehensive rules on organic farming.