"ding" English translation

NL

"ding" in English

volume_up
ding {interj.}
EN
EN

"to ding" in Dutch

NL ding
volume_up
{het}

1. general

ding (also: zaak, object, voorwerp, mikpunt)
volume_up
thing {noun}
De LTTE is slechts in één ding geïnteresseerd en dat is politieke macht.
The LTTE is interested in one thing and one thing only, and that is political power.
Skepticisme of wetenschap moet je niet als een vaststaand ding zien.
With science, don't think of skepticism as a thing or even science as a thing.
Elk ding, zou ik zeggen, dat zwaarwichtig is behalve elk ding en behalve wat zwaar weegt.
Everything that matters except every thing and except matter.
Het was een ongelooflijk ding om voor de VN te werken. ~~~ Met ngo's te werken om dit op te bouwen.
And it was an incredibly thing, working with the U.N. and working with NGOs and building this case.
Hierbij wil ik, met een schuin oog naar de lidstaat waar ik vandaan kom, nog één ding opmerken.
We must in any case make one thing clear, and I say this with reference to the Member State from which I come.
Een ding is in elk geval, tegen alle officiële leugens in, zeker: deze bedreigingen worden niet door het gevaar dat Irak zou betekenen gerechtvaardigd.
In any case, contrary to the official lies, one thing is sure: these threats are not justified by the danger which Iraq would represent.
ding (also: reden, zaak, geval, aangelegenheid)
volume_up
matter {noun}
Elk ding, zou ik zeggen, dat zwaarwichtig is behalve elk ding en behalve wat zwaar weegt.
Everything that matters except every thing and except matter.
Nu is uw oog gevallen op een nietig ding dat de naam " boek " draagt.
Its eyes have therefore now fallen on a small matter under the heading of books.
Maar één ding moet duidelijk zijn: de toetreding mag geen koopje zijn.
To make matters clear, however, there can be no accession on the cheap.
volume_up
object {noun}
Hier is het ding. ~~~ Voor ons waren het twee projecten.
For us -- there's the object -- for us, it was two projects.
Het vierkante ding met het eenhoornachtige dier erop.
It's the square object with the unicorn-like animal on it.
Zo zitten we midden in dit volledig gekoppelde ding waarin elk object is opgenomen.
And so we are in the middle of this thing that's completely linked, down to every object in the little sliver of a connection that it has.
volume_up
affair {noun}
Eén ding is duidelijk: de Unie moet haar binnenlands, asiel- en emigratiebeleid zo veel mogelijk op orde hebben, voordat de nieuwe lidstaten toetreden.
One thing is clear, namely that the EU must, as far as possible, have its policies on internal affairs, asylum, and immigration well in hand before the new members join.
ding (also: artikel, bijdrage, stuk, object)
Zij vergeet echter één ding: deze gelijkwaardigheid strookt niet met artikel 202 van het Verdrag, waarin de Raad de meeste macht krijgt toebedeeld.
It is forgetting just one thing: this equality is not provided for by Article 202 of the Treaty, which confers the power principally on the Council.
ding (also: werk, emplooi, geval, beroep)
volume_up
job {noun}
Ik zei tegen mijn vader: “Pa, ik denk dat ik spirituele verlichting heb gevonden,” waarop hij reageerde met “Dan moet je nog maar één ding vinden.”
"A job."
Als de burgers van Europa zich over één ding zorgen maken, gezien het tekort aan banen en de gebrekkige reactie op de mondialisering, dan is het wel over hun toekomst.
One thing is worrying the citizens of Europe, and that is the future: the lack of jobs and answers to globalisation.
ding (also: dinges)

2. business

Wat is het enige ding wat een man als ik... niet wil aanraken in deze wereld?
What's the one thing a man like me won't touch in this business?
Mijnheer de Voorzitter, laat één ding duidelijk zijn, dit is een zeer betreurenswaardige zaak.
Mr President, let us be clear, this is a most regrettable business.
Maar het ene ding dat sterk teruggekomen is recent pas, is de bezigheid van het spreken met de doden.
But the one thing that has made a big comeback just recently is this business of speaking with the dead.

Context sentences for "ding" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZe dachten: niet kunnen zien is één ding, maar ze moesten me aan het praten krijgen.
So you can't be an independent person if you're not able to speak and can't see.
DutchOver één ding zijn we het eens: de voorstellen zijn niet bepaald geslaagd.
But we are all agreed on one point: the proposals have been poorly dealt with.
DutchDe mensen werken er zeer hard, volharden, zijn creatief, mogen hun ding doen.
I mean, it's the people there who are so hardworking, persistent, creative, empowered.
DutchVoordat ik van het onderwerp begroting afstap, is er nog één ding dat ik wil zeggen.
Before I leave the issue of the budget, there is one point I want to make.
DutchMaar laat één ding duidelijk zijn: het hangt van Irak af of de sancties worden opgeheven.
But let us be clear - the key to the lifting of sanctions lies with the Iraqis.
DutchMijnheer de commissaris, ik heb erg weinig tijd en wil het dus bij één ding houden.
I could give you any number of reasons against such a move, Commissioner.
DutchWe lijven andere ervaringen in -- we nemen één ding en brengen het over op een ander.
We co-opt other experiences -- we take one item and transfer it to another.
DutchJe kocht dat ding, nam hem mee naar huis, sloot hem aan, en hij deed absoluut niets.
and it would do absolutely nothing at all. ~~~ So, you had to program it,
DutchHet gaat er dus om of dit ding echt marihuana kan opsporen in kluisjes van studenten?
So the question was, can it actually find marijuana in students' lockers?
DutchOf ze nu wel of geen hulp nodig hadden, een ding is duidelijk: er is hulp gegeven.
Whether or not they needed help, it is now clear that it was provided.
Dutch. ~~~ Als je niet in je eigen ding investeert, waarom zou ik dat doen?
And so that gives me the whole picture for the next several years into which I'm investing.
DutchMet betrekking tot ons afvalverwerkingsprobleem heeft de Unie één ding duidelijk gemaakt.
The European Union is clear about one aspect of our waste disposal problem.
DutchAls jij vindt dat het beter kan, dan moet je je nu jouw ding komen doen.
So if you want it to be better, then you've got to show up and do your part of the deal.
DutchIk wil alleen maar één ding zeggen, want we kunnen hier niet in discussie.
I just want to make one point, which we cannot discuss here just now.
DutchEén ding is zeker: de schroothandelaars zullen hun inkomsten zien stijgen.
Although we are going to make the scrap merchants richer, I suppose!
DutchMaar één ding moet duidelijk zijn: de toetreding mag geen koopje zijn.
To make matters clear, however, there can be no accession on the cheap.
DutchHet lijkt mijn fractie dat wij hier maar een ding kunnen doen en dat is het voorstel verwerpen.
It appears to my group that only one course of action is open and that is rejection.
DutchDit kleine ding heeft een 200 keer zo groot genoom als het jouwe.
So, this little thingamajig has a genome that's 200 times the size of yours.
DutchDat 'ding' is de drager van onze genen en daarom houden we ervan.
The fact we see here is the vehicle for our genes, and therefore we love it.
DutchIk begrijp echter één ding absoluut niet, mijnheer de commissaris.
There is something I really do fail to understand, however, Commissioner.