"een grotere kans" English translation

NL

"een grotere kans" in English

See the example sentences for the use of "een grotere kans" in context.

Similar translations for "een grotere kans" in English

een adjective
English
een article
English
een pronoun
een numeral
English
grotere adjective
English
kans noun
één noun
English

Context sentences for "een grotere kans" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMen was echter van mening dat dit voorstel van 1 juli jongstleden een grotere kans heeft.
But here there was the opinion that this proposal of 1July of this year had a better chance.
DutchEen totaalverbod op bepaald onderzoek brengt een grotere kans op misbruik en speculatie met zich mee.
A total ban on certain forms of research leads to greater risks of abuse and risk-taking.
DutchBovendien is het voorstel gericht op volledige betrokkenheid van de bij het Lissabon-proces, wat de strategie een grotere kans van slagen geeft.
I believe that in this way it creates more favourable conditions for the success of the strategy.
DutchEn het is algemeen bekend onder epidemiologen dat kinderen die in de buurt van textielfabrieken wonen een grotere kans op leukemie hebben.
And it's well known by epidemiologists that kids who live near textile works tend to have high rates of leukemia.
DutchIn Afrika weten epidemiologen sinds lang dat vrachtwagenschauffeurs en migranten een grotere kans op infectie hebben.
In Africa, epidemiologists have noted for a long time that truck drivers and migrants are more likely to be infected than other people.
DutchAls je uit een lagere inkomensklasse stamt in Amerika, loop je een grotere kans om in de gevangenis te komen dan je hebt om een 4 jarige studie af te sluiten.
If you're low-income in the United States, you have a higher chance of going to jail than you do of getting a four-year degree.
DutchDe verenigingen en non-gouvernementele organisaties die deskundigheid kunnen kopen, zullen een grotere kans maken dan de organisaties die dat niet kunnen.
Associations and non-governmental organisations that can pay for expertise will be better off than those who do not have these resources.
DutchAls Turkije in de aanloop tot de top van Helsinki het initiatief neemt op dit gebied, zal deze Europese Raad ongetwijfeld een grotere kans op succes hebben.
Appropriate initiatives by Turkey in the run-up to the Helsinki Summit would doubtless increase the chances of success of this European Council meeting.
DutchAlleen wie deze flexibiliteit ook daadwerkelijk aan de dag legt en ertoe bereid is om zich bij te scholen en om te scholen, zal een grotere kans hebben om op de arbeidsmarkt te blijven.
Only those who really do offer that flexibility and are willing to learn more and relearn will have really good prospects of staying in work.
DutchOp de y-as van deze grafiek zie je dat je in de mechanisch geventileerde lucht een grotere kans hebt om een potentiële ziekteverwekker tegen te komen dan wanneer je buiten bent.
If you look at the y-axis of this graph, you'll see that, in the mechanically ventilated air, you have a higher probability of encountering a potential pathogen, or germ, than if you're outdoors.
DutchDaarom verkies ik op dit ogenblik amendement 18 boven amendement 20, maar dat is in de eerste plaats omdat ik denk dat we zo een grotere kans hebben om het voorstel er bij de Raad door te krijgen.
So for the moment I prefer Amendment No 18 to Amendment No 20, but it is mainly because I believe that this will give us a better chance of getting the proposal adopted by the Council.

Other dictionary words

Dutch
  • een grotere kans

Have a look at the Hungarian-English dictionary by bab.la.