"eerwaarde" English translation

NL

"eerwaarde" in English

NL eerwaarde
volume_up
{de}

eerwaarde (also: vader, vadertje, mijnheer pastoor)
volume_up
father {noun}
Je zult altijd priester blijven, eerwaarde Merrin.
You will always be a priest, Father Merrin.
De helft van de mannen hier, ook jij, vader...... en u, eerwaarde...... zijn even vurige patriotten als ik.
Half the men in this church, including you, Father...... and you, reverend...... are as ardent patriots as I.
eerwaarde (also: majesteit, hoogheid)

Context sentences for "eerwaarde" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dutchte noemen, maar door hem met ' eerwaarde? aan te spreken.
The Prime Minister addressed the Patriarch, not as 'Comrade ', but as 'Venerable '.
DutchIn ieder geval ben ik graag bereid de zaak verder te bestuderen en te onderzoeken of sprake is van discriminatie van de eerwaarde.
Nonetheless, I would be happy to look into the matter and to investigate the reverend's case.
DutchEerwaarde...... wilt u een brief voor me schrijven?
Reverend...... can you write a letter for me?
DutchDit is het notitieboek van eerwaarde Bayes.
DutchDat blijkt onder meer uit het schokkende getuigenis van de eerwaarde heer Herman Boon, de aalmoezenier van de luchthaven van Zaventem.
This is clear, for example, from the shocking testimony of the Reverend Herman Boon, the chaplain at Zaventem Airport.
DutchEerwaarde, het zijn Engelsen.
DutchHet is allemaal gebaseerd op de ideeën van deze man, de eerwaarde Thomas Bayes, een statisticus en wiskundige uit de 18de eeuw.
And it all depends on the ideas of this guy, the Reverend Thomas Bayes, who was a statistician and mathematician in the 18th century.
DutchDat weet ik, eerwaarde.