"einde" English translation

NL

"einde" in English

NL einde
volume_up
{het}

einde (also: slot, besluit, eind, afloop)
volume_up
end {noun}
En soms wilde je het einde niet weten, want hoe kon 't einde gelukkig zijn?
And sometimes you didn't want to know the end...... because how could the end be happy?
Er moet een einde komen aan verstarrende besluitvormingsmethodes.
There has to be an end to decision-making methods which tend to end in deadlock.
Hopelijk zal de Top van Florence een einde maken aan deze onfortuinlijke episode.
Hopefully the Florence Summit will bring an end to this unfortunate episode.
einde (also: beëindiging, slot, besluit, eind)
volume_up
ending {noun}
Eindes zijn heel, heel belangrijk en in dit geval was het einde het belangrijkste.
Endings are very, very important and, in this case, the ending dominated.
Er is nog altijd niet bewezen dat er weldra een einde zal komen aan de epidemie.
There is still no sign of the epidemic ending in the immediate future.
Als er op deze terreinen uitzonderingen worden toegestaan zal het einde zoek zijn.
Any exceptions in these areas will inevitably tend to be never-ending.
einde (also: beëindiging, staken)
Er kan geen implementatie plaatsvinden, als er geen einde komt aan het terrorisme, en gisteren nog heeft er weer een zelfmoordaanslag in Jeruzalem plaatsgevonden.
This cannot begin until there is a cessation of terrorism and only yesterday there was another suicide bomb attack in Jerusalem.
Wat dan zeker, denk ik, de bedoeling heeft om opnieuw na te gaan of krachtigere maatregelen kunnen worden genomen ten einde een staakt-het-vuren af te dwingen.
The aim of this is doubtless to look again at whether tougher measures can be taken to force a cessation of hostilities.
einde (also: finish, slot, meet, eindstreep)
volume_up
finish {noun}
Van het begin tot het einde heeft de opstelling van deze tekst aanleiding gegeven tot een reeks onverwachte, dubieuze beslissingen.
From start to finish, the framing of the Charter gave rise to a series of takeovers by force:
Misschien is de taak van de derde akte om de vervolmaking van onszelf tot een goed einde te brengen.
Perhaps the task of the third act is to finish up the task of finishing ourselves.
. ~~~ En een nucleaire winter zou ons einde inluiden.
The oil was running out, and a nuclear winter would finish us off.
einde (also: top, spits, fooi, punt)
volume_up
tip {noun}
einde (also: slot)
volume_up
cloture {noun} [Amer.]
einde (also: laatste rustplaats)
volume_up
sepulcher {noun} [Amer.] [fig.]
einde (also: laatste rustplaats)
volume_up
sepulchre {noun} [Brit.] [fig.]

Context sentences for "einde" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchAan dit mirakel zal snel een einde komen, aangezien het volkomen onhoudbaar is.
And not only is this miracle not eternal, but furthermore it is not sustainable.
DutchIn 1989 kwam er een einde aan de dubbele last van het totalitarisme in Europa.
It was in 1989 that the double burden of totalitarianism was lifted from Europe.
DutchWe hebben grote moeite gehad om deze richtlijn tot een goed einde te brengen.
We have had great difficulty bringing this directive to a successful conclusion.
DutchDat was een zware taak en u bent erin geslaagd deze tot een goed einde te brengen.
It was an onerous responsibility, and you managed to carry it out successfully.
DutchIk heb mevrouw Malmström in zekere zin horen opperen er een einde aan de maken.
I heard Mrs Malmström suggest that we should, as it were, draw it to a close.
DutchDeze kleine groep vrouwen was vastbesloten om een einde aan de oorlog te maken.
they said, "A bullet doesn't distinguish between a Muslim and a Christian."
DutchOns voorstel maakt tevens een einde aan de beperkingen van de huidige verordening.
Our proposal will also eliminate the restrictions of the current Regulation.
DutchDit vonnis maakte een einde aan een langzame maar positieve ontwikkeling.
The trial broke off what was slow but positive progress, which is reprehensible.
DutchHet was buitengewoon moeilijk om de onderhandelingen tot een goed einde te brengen.
It was extremely difficult to bring the negotiations to a conclusion at all.
DutchDe huidige crisis kan duidelijk nog tot een vreedzaam einde worden gebracht.
It is clear that a peaceful outcome to the current crisis is still possible.
DutchWe dienen echter ook in te zien dat niets zonder einde is, zelfs het visbestand niet!
But we must also understand that nothing lasts forever, not even fish stocks.
DutchEen actueel voorbeeld is Noord-Ierland, waar het einde van de impasse in zicht lijkt.
One current example is Northern Ireland, where we are beginning to find a solution.
DutchAlleen dan kunnen wij een einde maken aan alle misstanden, wetteloosheid en terrorisme.
Only then shall we overcome all manner of afflictions, injustices, and terrorism.
DutchMisschien kan de Commissie daar aan het einde van het debat nog iets over zeggen.
Perhaps the Commission could comment on that at the close of the debate.
DutchVoor de tweede keer: er moet een einde aan komen - dat roepen wij al 30 jaar.
I repeat for the second time: we must put a stop to that state of affairs.
DutchMaak onmiddellijk een einde aan deze onzin in de gangen van dit gerespecteerde Parlement.
Stop this nonsense out in the corridors of this esteemed Parliament immediately.
DutchAan dat soort visserij moeten we een einde maken - die is gewoon niet langer acceptabel.
There is no longer any reason for fishing to continue as a predatory activity.
DutchEr moet een einde komen aan de overcapaciteit van de Europese visindustrie.
We have to resolve the overcapacity situation in the EU fisheries industry.
DutchWe moeten een einde maken aan dat spel en proberen de kwestie meer als team te benaderen.
We need to get out of this blame game and start looking at this more as a team.
DutchIk denk dat veel Commissieleden zouden kunnen helpen om daar een einde aan te maken.
I believe that a number of Members of the Commission could help to put a stop to this.