"emotie" English translation

NL

"emotie" in English

NL emotie
volume_up
{de}

De emotie van het moment heeft gezegevierd over de toekomst van onze havens.
The emotion of the moment has prevailed over the future of our ports.
Dat was een natuurlijke uiting van emotie en solidariteit.
This was a natural expression of emotion and solidarity.
Als we de juiste emotie hebben, kunnen we alles doen.
And if we get the right emotion, we can get ourselves to do anything.
emotie (also: zin, gevoel, gevoelens, voorgevoel)
Ik begrijp heel goed de emotie van de vakbonden.
I understand the feelings of the trade unions perfectly.
Maar vandaag ondergaan velen van ons hier een positieve emotie, een gevoel van ernst doch met een optimistische ondertoon.
But here today many among us feel positive emotions; there is a serious yet optimistic feeling.
Maar toen keek ik naar de intense emotie en het intense gevoel dat mensen was overkomen door naar deze foto's te kijken.
But I was looking at this intense emotion and intense feeling that had come out of people just seeing these photographs.

Context sentences for "emotie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk wilde hem zeggen dat ik hem begrijp en ik betuig hem mijn emotie.
I just wanted to say that I understand his point of view and to show him how I feel about it.
DutchIk was verbijsterd maar er was een bepaalde emotie. ~~~ Wie weet wat ik bedoel?
How many know what I'm talking about here?
DutchJammer genoeg heeft die emotie tijdens de onderhandelingen plaats moeten ruimen voor de technische discussie.
Unfortunately, these sentiments have had to yield to technical arguments in the course of the negotiations.
DutchIk begrijp heel goed de emotie van de vakbonden.
I understand the feelings of the trade unions perfectly.
DutchHet is belangrijk snel te handelen in Portugal, zolang de emotie in Portugal, en in Europa, nog niet is weggeëbd.
Swift action is needed in Portugal before this shock is forgotten, and this applies to the rest of Europe too.
DutchWe hebben vaak genoeg van emotie trillende stemmen gehoord.
We have heard enough quivering voices.
DutchHet eerste nadeel is dat blijkt dat het plezierige leven, je ervaring van positieve emotie, erfelijk is.
But the pleasant life has three drawbacks, and it's why positive psychology is not happy-ology and why it doesn't end here.
DutchHij toont hier wat emotie.
And it's got a little bit of an emotional response here.
DutchOnze emotie neemt het soms over.
But we all know that that's bullshit at times.
DutchB Waarde collega, wij begrijpen uw emotie naar aanleiding van het bericht van het overlijden van uw onderminister van Buitenlandse Zaken.
Mrs Karamanou, we understand your distress at the announcement of the death of your Deputy Foreign Minister.
DutchLaten we met alle precisie, met wetenschappelijke inzichten, maar eventueel ook met emotie, over deze richtlijn spreken.
We should consider that directive with due care, taking into account not only scientific findings but also, no doubt, emotions.
DutchTen tweede ben ik zeer verrast over de hoog oplaaiende emotie en zelfs politieke blindheid waarmee debatten over Turkije worden gevoerd.
I am also astonished at the emotional fervour, or in some cases even political blindness, with which debates relating to Turkey are conducted.
DutchOp dat punt moeten wij misschien erkennen dat wij niet alles hebben gedaan wat wij, ingegeven door de emotie van het moment, hebben afgesproken.
In this regard, perhaps we should acknowledge that we have not applied everything that our emotions at that time inspired us to agree.
DutchMaar deze 'flitsherinnering', zoals dat heet, bracht alle elementen samen om niet slechts de gebeurtenis, maar ook de emotie te vatten.
But this flashbulb memory, as it's called, is when all the elements came together to define not just the event, but my emotional connection to it.
DutchVoorzitter, schoolmelk in Europa, dat is mijn ervaring gedurende de twee maanden dat ik met het verslag ben bezig geweest, roept veel emotie op.
Mr President, during the two months I have been working on the report, I have discovered that feelings run high on the subject of school milk in Europe.
DutchAan de ontroering die ieder of nagenoeg ieder menselijk wezen bekruipt en aan de verontwaardiging die elke democraat overmant, voeg ik in dit geval een wel zeer bijzondere emotie toe.
Every, or almost every, human being feels emotional and all democrats feel indignation, but I have a special reason to feel emotional in this case.
DutchLaat ons dan bedenken hoe mededogen wijsheid raad geeft, dat kwetsbaarheid onze grootste sterkte is, dat emotie inherent is aan logica, wat leidt tot radicale, passende reddingsacties.
And then let's think how compassion informs wisdom, and that vulnerability is our greatest strength, and that emotions have inherent logic, which lead to radical, appropriate, saving action.