"erachter staan" English translation

NL

"erachter staan" in English

See the example sentences for the use of "erachter staan" in context.

Similar translations for "erachter staan" in English

erachter adverb
English
staan verb

Context sentences for "erachter staan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWij moeten deze regels eerbiedigen, of wij erachter staan of niet, en wel net zolang totdat wij ze hebben kunnen wijzigen.
We must respect the rules, whether or not we like them, until we come to change them.
DutchAls we deze harmonisatie van bovenaf willen invoeren, moet de politiek erachter staan en moet zij haar sturen.
If we want this harmonization to be an upwards one, there must be a will for it, guided by political power.
DutchMen moet er toch van uitgaan dat leden die deelnemen in een eenstemmig advies niet hebben zitten slapen, maar erachter staan.
One must surely be able to assume that Members who participated in a unanimous report did not sleep through the entire proceedings but actually support it.
Dutch. ~~~ Je kunt door die eenrichtingsspiegel heen jury-adviseurs in de ruimte erachter zien staan.
This is a jury simulation deliberation room, and you can see beyond that two-way mirror jury advisers standing in a room behind the mirror.
DutchDe Commissie bevestigt daarom - zoals gebruikelijk - dat zij elk voorstel op het terrein van de medebeslissing zal steunen, mits beide takken van de begrotingsautoriteit erachter staan.
So, as usual, the Commission confirms that it will support any proposals in the co-decided envelope, if this is agreed between two budgetary authorities.
DutchAls de overheden niet bereid zijn zich aan dit schema te houden, zal het allemaal niet lukken, want de industrie kan zich het onderzoek niet veroorloven zonder dat de overheden erachter staan.
If there is no commitment to this scheme from the public authorities it will not happen, because the industry cannot justify the research without the commitment of public authorities.

Other dictionary words

Dutch
  • erachter staan

More translations in the English-Japanese dictionary.