"erbuiten" English translation

NL

"erbuiten" in English

EN

NL erbuiten
volume_up
{adverb}

erbuiten (also: buiten, daarbuiten, uiterlijk, uitwendig)
Het antwoord is dat niets er beter op zou worden, als wij hen erbuiten lieten!
The answer is that nothing would be better if we left them outside.
Ze hebben alleen de keuze om lid te worden van de EU volgens onze voorwaarden of om erbuiten te blijven.
Their only choice is between joining the EU on our terms or remaining outside.
Maar als je in Afrika kijkt, is er een onderdeel van de genetische variatie dat geen naaste verwanten erbuiten heeft.
But if you look in Africa, there is a component of the genetic variation that has no close relatives outside.

Context sentences for "erbuiten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk vind het verschrikkelijk jammer tot een land te behoren dat mij erbuiten houdt.
I am very sad that I belong to a Member State that is keeping me out.
DutchDe EU heeft hier niets mee te maken, en ik raad haar dan ook aan zich erbuiten te houden.
This is none of the EU’ s business, and I advise the EU to stay out of it.
DutchIk dacht: "Ian, blijf erbuiten, blijf erbuiten, je weet wel: loop door."
I thought, "Ian, stay out of it, stay out of it, you know, walk on."
DutchDeze besluiten golden alleen voor de bilaterale betrekkingen - de EU-samenwerking stond erbuiten.
This decision only applied to bilateral exchanges - EU cooperation was not affected.
DutchZelfs als je ons melkwegstelsel erbuiten laat, ga je geen honderd miljard andere sterrenstelsels krijgen.
Even if you left our galaxy out, you would not get a hundred billion other galaxies.
DutchMijn fractie wil niet dat deze voeding erbuiten valt, wat betekent dat wij niet voor dit voorstel zullen stemmen.
My group opposes taking out sports foods, so we shall not be voting for this amendment.
DutchAls we de VS erbuiten laten, zijn het er in eerste instantie drie.
If we leave out the USA, there are three main areas.
DutchMijnheer de Voorzitter, dit onderwerp trekt terecht veel aandacht, zowel in dit Parlement als erbuiten.
Mr President, this subject rightly commands a lot of attention, both in this Parliament and elsewhere.
DutchDe heer Blokland zei dat we Turkije erbuiten moeten laten.
Mr Blokland said that we should not include Turkey.
DutchDoe wat je wilt, maar laat mij erbuiten.
Do what you want, but leave me out of it.
DutchHet is een beetje triest om te zien dat zij erbuiten gehouden worden omdat ze veel langer gedwongen waren in armoede te leven.
It is a little sad to see them excluded, because they have been left to languish in poverty for a far longer period.
DutchDus probeerde hij zich erbuiten te houden.
DutchIk zou China willen aanraden om erbuiten te blijven, en meer te blijven vertrouwen op zelfvoorziening dan op deelname aan de wereldhandel.
I would advise China to stay out of it and to rather rely on self-support than participation in world trade.
DutchLaat je gevoelens erbuiten.
DutchLaat mijn vader erbuiten.
DutchMcClane, hou je erbuiten.
DutchHet optimisme van de heer Brok levert uiteindelijk een Europa vol onopgeloste problemen op, mede omdat hij alle sociale kwesties erbuiten houdt.
Mr Brok's optimism ultimately leads to a Europe full of unsolved problems, partly because he disregards all the social issues.
DutchLaat je gevoelens erbuiten.
DutchLaat Digger erbuiten.
DutchHou je erbuiten.