NL evenals
volume_up
{adverb}

evenals (also: ook, eveneens, even goed, insgelijks)
Bij onze banken uiteraard hetzelfde verhaal, evenals bij de overheid.
And of course our banks did as well, as did our federal government.
Dat deel van amendement 8 evenals amendement 18 moet ik dan ook verwerpen.
So that part of Amendment No 8, as well as Amendment No 18, has to be rejected.
Het belangrijkste is ten eerste dat wij - evenals zij - een oplossing hebben gevonden.
The important thing is, firstly, that we – as well as they – have come to a solution.

Synonyms (English) for "even":

even

Context sentences for "evenals" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHelaas zijn ook kinderen dikwijls het doelwit van huiselijk geweld, evenals mannen.
Unfortunately, children are also often targets of domestic violence, as are men.
DutchEen kosten-batenanalyse ontbreekt echter, evenals voldoende concrete informatie.
But we do not have a cost/ benefit analysis and enough concrete information.
DutchHet debat over het verslag-Titley is al afgerond, evenals de stemming daarover.
The debate on the Titley report has already taken place, and so has the vote.
DutchMijn fractie is namelijk evenals alle andere fracties voor deze overgangsregeling.
The point is that my group supports a transitional system, as do the other groups.
DutchBereikte vooruitgang moet worden vastgelegd evenals succesvolle modelprojecten.
The progress achieved is to be documented, as are successful model projects.
DutchOok wij staan evenals de rapporteur vierkant achter de bijdrage van de Gemeenschap.
We too, as rapporteur, declare our obvious support for the Community response.
DutchWij ondervinden echter wel, evenals de anderen, de gevolgen van het broeikaseffect.
But in common with others, we too are having to endure the greenhouse effect.
DutchDit geldt vandaag de dag op cultureel gebied, evenals op andere terreinen.
It is true today where cultural matters are concerned, as it is in other areas.
DutchEvenals de rapporteur, mevrouw Ludford, hebben wij er echt alles aan gedaan.
We did all we could to achieve this as, in my view, did Mrs Ludford, the rapporteur.
DutchDe Ierse grondwet zwijgt echter over deze kwestie, evenals de Ierse wet.
The Irish Constitution is in fact silent on the matter, as indeed is Irish law.
DutchHet Deense voorzitterschap heeft fantastisch werk geleverd, evenals de kandidaat-landen.
The Danish Presidency has made fantastic efforts, as have the candidate countries.
DutchIk ben evenals andere collega's van mening dat er heel wat op het spel staat.
I believe therefore, as do other Members, that the stakes are very high.
DutchHet verslag-Leinen is toch wel vreemd, evenals de consequenties die eruit voortvloeien.
This Leinen report and the consequences that flow from it are quite bizarre.
DutchWij willen een glasheldere, open vermelding, evenals een positieve lijst.
We want the open declaration with no ifs or buts and we also want the positive list.
DutchDit verslag heeft evenals als de mededeling van de Commissie een belangrijke functie.
Both this report and the Commission document fulfil an important function.
DutchIk ben het daarmee eens, evenals de Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken.
I agree with them and so does the Committee on Civil Liberties and Internal Affairs.
DutchZijn vertrouwen is beschaamd, evenals dat van onze rapporteur, de heer Poos.
His good faith has been betrayed, as has that of our rapporteur, Mr Poos.
DutchWat u zei klopt: we moeten blijk geven van geduld, evenals van wijsheid en evenwichtigheid.
What you said is correct: we need patience, we need wisdom and we need balance.
DutchOntwikkelingssamenwerking moet er daar een van zijn, evenals onderzoek.
Development cooperation has to be one of them and research has to be another.
DutchWij hebben nota genomen van uw opmerkingen, evenals van die van zojuist.
Both your interventions - this one and the one you made earlier - have been recorded.