"expositie" English translation

NL

"expositie" in English

NL

expositie {de}

volume_up
Het fietspad loopt dwars door het gebouw heen, dus als je langs de rivier rijdt, zie je de exposities en word je naar het gebouw getrokken.
And the bike route's going right through the building, so those traveling the river would see the exhibits and be drawn to the building.
Mijn eerste expositie in de Verenigde Staten was op de Sesquicentennial expositie in 1926 -- waarvoor de Hongaarse regering een van mijn handgetekende stukken inzond om tentoon te stellen.
My first exhibition in the United States was at the Sesquicentennial exhibition in 1926 -- that the Hungarian government sent one of my hand-drawn pieces as part of the exhibit.
Dit is dus een expositie paviljoen waar helemaal niets te zien is en niets te doen is.
So, this is an exhibition pavilion where there is absolutely nothing to see and nothing to do.
We lanceerden de grootste illegale expositie ooit.
We launched the biggest illegal art exhibition ever.
Dit was een expositie in het Museum of Modern Art.
This was an exhibition at the Museum of Modern Art.
Ik had een expositie in London met iPods -- ik gebruikte iPods als materiaal.
I did a show in London last year made out of iPods -- I used iPods as a material.
Ik laat jullie nu verschillende delen van de expositie zien, als voorproefje.
I'm showing to you different sections of the show right now, just to give you a taste of it.
Een hoop objecten in de expositie zijn concepten, geen bestaande voorwerpen.
A lot of the objects in the show are concepts, not objects that exist already.

Context sentences for "expositie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEn we kregen de opdracht een gebouw te ontwerpen bij de ingang van de expositie.
And we got a commission to design a building at the entrance of the expo.
DutchIk deed m'n eerste 'expo de rue', wat stoep-expositie betekent.
And I did my first "expo de rue," which means sidewalk gallery.
DutchEen expositie is iets totaal waanzinnig.
And an expo is a totally bonkers thing.
DutchDe expositie is een prachtig initiatief ten behoeve van gehandicapte en getraumatiseerde kinderen die door het kindercentrum van München worden verpleegd.
This is a splendid initiative for disabled and traumatised children who are cared for by a children's centre in Munich.