"functioneel" English translation

NL

"functioneel" in English

NL functioneel
volume_up
{adjective}

functioneel (also: gevoelig, aanwijsbaar, merkbaar, aanzienlijk)
Het is een rationeel en functioneel programma en levert een waardevolle bijdrage aan de inspanningen van de Commissie en de lid-staten op het gebied van de energie-efficiëntie ".
It is rational and sensible and makes a valuable contribution to the Commission's and Member States ' work on energy efficiency

Context sentences for "functioneel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEn om functioneel te kunnen zijn moet het uitvoerbaar en vertrouwenwekkend zijn.
That effectiveness will depend upon its ability to be implemented and the confidence in it.
DutchMaar op miraculeuze wijze... waren de andere man zijn hart en jouw hersenen nog functioneel.
But miraculously... the other man's heart and your brain were still fully functional...
DutchHet is belangrijk dat we een functioneel systeem tot stand brengen en het vertrouwen van de mensen winnen.
It is important to establish a system that works and to merit people's confidence.
DutchOp mondiale schaal is één op de zes mensen functioneel analfabeet.
One in six of the world's population are functionally illiterate.
DutchDe andere negen jaar zijn om hem functioneel en bruikbaar te maken."
It will take the other nine to make it functional and useful."
DutchMijns inziens moeten de nieuwe richtlijnen een vooruitgang betekenen en moeten ze rechtvaardig en functioneel zijn.
I see a requirement for the new Directives to be progressive, fair and functional.
DutchDe werkelijkheid achter de formele tekst is dat Schengen functioneel in de Unie geïntegreerd is.
The realities behind the formal jurisprudence show that Schengen is functionally integrated into the Union.
DutchWij vinden dat het stabiliteitspact functioneel moet zijn.
We think that the Stability Pact has to be effective.
DutchZe werkte in een functioneel onderdeel van het luchtruim, waar de dienstverlener en de regelgevende instantie gescheiden waren.
It operated in a functional airspace in which operator and regulator were separate.
DutchDe huidige GATT- en WHO-regels moeten tot een functioneel internationaal mededingingssysteem worden uitgebreid.
Here the current GATT and WTO rules need to be supplemented by internationally effective competition rules.
DutchWe moeten beseffen dat land multi-functioneel is.
We need to think that land is multi-functional.
DutchAan de ene kant moet de Unie democratisch en open zijn, aan de andere kant moet zij efficiënt en functioneel zijn.
On the one hand, the Union has to be democratic and open, and on the other hand, it has to be efficient and functional.
DutchElk halfjaar een stop en weer een nieuw beleid zijn vaak niet functioneel als we behoefte hebben aan langetermijnplanning en hervormingen.
Six-monthly stop and start policies often do not work when we need long-term planning and reform.
DutchHet is belangrijk dat er een functioneel samenwerkingsmodel wordt ontwikkeld, zoals reeds werd onderstreept op de Top van Warschau.
It is important that a functional model of cooperation be developed, as was emphasised at the Warsaw Summit.
DutchMisschien is het een goed idee om na de top in Johannesburg een wereldtop in Brussel te organiseren over functioneel analfabetisme.
It might be an idea, after the Johannesburg Summit, to organise a world summit in Brussels on functional illiteracy.
Dutch. ~~~ Of een zeer functioneel model.
And through a process of architectural selection, we might choose a really beautiful model or we might have a very functional model.
DutchHet is prachtig en functioneel.
DutchFunctioneel gezien is het namelijk bijzonder moeilijk te realiseren, in die richting hebben de sociale partners zich ook al uitgelaten.
On the operational level, it would be extremely difficult to manage and the social partners have already pointed this out.
DutchHet was voor het eerst dat ik bestond in een volledig functioneel zelf -- dat ik beheerste, dat ik stuurde, waaraan ik leven gaf.
It was the first time that I existed inside a fully-functioning self -- one that I controlled, that I steered, that I gave life to.
DutchAls iemand die gaat stemmen functioneel analfabeet is, weet hij niet waarvoor hij stemt of op wie hij stemt.
Voters who are illiterate in this way do not know what or whom they are voting for when they go to the ballots and they do not understand the programmes.