"ge" English translation

NL

"ge" in English

volume_up
ge {pron.}
EN

NL ge
volume_up
{pronoun}

1. general

ge (also: u, jullie, gij)
volume_up
ye {pron.}
ge (also: men, je, jou, aan je)
volume_up
you {pron.}
Een is dat je niet geTMSt kunt worden zonder het te weten.
One is that you can't be TMSed without knowing it.

2. poetic

ge (also: u, jij, gij)
volume_up
thou {pron.} [poet.]

Context sentences for "ge" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDat stond voor geProgrammeerde Logica voor geAutomaTiseerde Onderwijsoperaties.
The initials stood for Programmed Logic for Automated Teaching Operations.
DutchToen ik klein was, zeiden ze: met gemaar en ge-als stop je Parijs in een fles.
When I was young, I was told, if wishes were horses beggars would ride.
DutchMet dit staaltje van cen­tralisme kunnen wij onmo­ge­lijk akkoord gaan.
There is no way that we can go along with this attempt at centralism.
DutchIk ging naar universiteiten over het hele land, waar meisjes verdoofd en ge-dateraped worden.
It has taken me to universities all over this country where girls are date-raped and drugged.
DutchOmdat de licht-geactiveerde porie in DNA ge-encodeerd is, kunnen we een ongelooflijke precisie bereiken.
Because the light-activated pore is encoded in DNA, we can achieve incredible precision.
DutchEr kon nog niet over de hele wereld via de pc worden ge-emaild, maar daarin komt nu razendsnel verandering.
E-mail was non-existent on personal computers worldwide, but this is now changing at an accelerating rate.
DutchHet wordt nog beter, want het blijkt dat we de ontvangers kunnen fabriceren uit materialen die ge-encodeerd zijn in DNA.
It gets even better, for it turns out that we can fabricate the receivers out of materials that are encoded in DNA.
DutchGeneraal, ge menigte loop in de honderden.
General, crowds are in the hundreds now.
DutchIk zeg echter: bezint eer ge begint.
DutchIk zou z'n kont hebben ge-Tai-Chi-t.
DutchIk herinner mij nog goed de reactie van bepaalde mensen in Amerika op het besluit van de heer Monti over GE-Honeywell enkele jaren geleden.
I well remember the reaction of some people in America a few years ago to the GE-Honeywell decision that was taken by Mr Monti.
DutchDoor de samenleving gewenste productievormen worden eerder verwezenlijkt door de juiste stimulansen te geven dan door het instellen van ge- en verboden.
The production types society desires are, above all, to be achieved more by incentives and not so much by commands and prohibitions.