"geïnteresseerd" English translation

NL

"geïnteresseerd" in English

NL geïnteresseerd
volume_up
{adjective}

geïnteresseerd (also: belangstellend, geïnteresseerde)
De Gemeenschap is in deze educatieve en sociale dimensie geïnteresseerd.
It is this educational and social dimension in which the Community is interested.
Aristoteles was daarom erg geïnteresseerd in hoe de ambachtslieden werkten.
So Aristotle was very interested in watching how the craftsmen around him worked.
Met name de Litouwse regering was daarin natuurlijk in hoge mate geïnteresseerd.
The Lithuanian Government in particular was of course very interested in this.
geïnteresseerd (also: gefascineerd, geboeid, belangstellend)
geïnteresseerd (also: scherp, gretig, druk, rap)
volume_up
keen {adj.}
Ik weet dat zij zeer geïnteresseerd is in dit onderwerp.
I know she takes a keen interest in the matters we are discussing.
De VS zijn sterk geïnteresseerd in een bevriend regime, dat de continue toevoer van goedkope olie garandeert.
The USA is very keen to have a friendly regime that guarantees the continued supply of cheap oil.
De Raad stelt het op prijs dat de afgevaardigden zo geïnteresseerd zijn in de voorbereidingen die Kroatië treft voor de toetreding tot de Europese Unie.
. – The Council appreciates the keen interest that honourable Members are taking in the question of Croatia's preparations for accession.

Context sentences for "geïnteresseerd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMet name de Litouwse regering was daarin natuurlijk in hoge mate geïnteresseerd.
The Lithuanian Government in particular was of course very interested in this.
DutchHet bewijst eens te meer dat jongeren bijzonder geïnteresseerd zijn in politiek.
It is evidence of the fact that young people are extremely interested in politics.
DutchDe National Science Foundation en andere landen zijn er zeer in geïnteresseerd.
The National Science Foundation, other countries are very interested in doing this.
DutchAristoteles was daarom erg geïnteresseerd in hoe de ambachtslieden werkten.
So Aristotle was very interested in watching how the craftsmen around him worked.
DutchEn als je denkt dat dat is omdat we niet geïnteresseerd zijn, vergis je je.
And if you think it's simply because we are not interested, you would be wrong.
DutchHij is ook geïnteresseerd in de transformatie van de arm en de hand naar de vleugel.
He's also interested in the transformation of the arm, the hand, to the wing.
DutchDe enige reden zou kunnen zijn, dat de Raad niet in dit onderwerp is geïnteresseerd.
The only reason is perhaps that the Council is not interested in the subject.
DutchIk ben uiteraard geïnteresseerd te vernemen wat u met deze aanbeveling zal gaan doen.
I am, naturally, interested to find out how you will act upon this recommendation.
DutchIk ben zeer geïnteresseerd in Zuid-Afrika, dat steek ik niet onder stoelen of banken.
One area of great interest for me - I make no secret of it - is South Africa.
Dutch(Gelach) Ze zijn echt geïnteresseerd in hoe we over-vertroeteld zijn geworden.
(Laughter) And they're really interested in how over-coddled we've become.
DutchIk was geïnteresseerd genoeg om verschillende groepen mensen bij elkaar te brengen.
So, I actually was interested enough in this to put together several groups of people.
DutchDe Gemeenschap is in deze educatieve en sociale dimensie geïnteresseerd.
It is this educational and social dimension in which the Community is interested.
DutchHet heeft zich bijzonder geïnteresseerd voor het lot van de Cambodjanen.
And this House took a very special interest in the fate of the people of Cambodia.
DutchIn de wereld is Amerika, of zijn Amerikaanse kringen in wapenleveranties geïnteresseerd.
Does America or do certain groups of Americans have an interest in supplying arms?
DutchDe burger is niet geïnteresseerd in de herverdeling van de macht tussen de instellingen.
People are not interested in the redistribution of power between the institutions.
DutchIn een Openbaar Ministerie op EU-niveau ben ik absoluut niet geïnteresseerd.
I am not interested in seeing some kind of EU-level public prosecution service set up.
DutchWe zijn altijd geïnteresseerd in de gelaagdheid van de menselijke interactie.
But we're always interested in multi-tiered levels of human interaction.
DutchDe industrie is dus niet automatisch geïnteresseerd in de grootst mogelijke veiligheid.
So the industry is not automatically interested in the highest standard of security.
DutchIk had de reputatie geïnteresseerd te zijn in patiënten met chronische vermoeidheid.
I had a reputation as being interested in patients with chronic fatigue.
DutchIedereen die Engels of Brits is of geïnteresseerd is in cricket weet wat een scoreboard is.
Anyone who is English or British or follows cricket knows what a scoreboard is.