"gebroken" English translation

NL

"gebroken" in English

EN

NL gebroken
volume_up
{adjective}

gebroken (also: stuk, kapot, defect, kaduuk)
volume_up
broken {adj.}
De cultuur die gebroken was door de boete bleef gebroken toen er geen boete meer was.
The culture that got broken by the fine stayed broken when the fine was removed.
De ledematen van mensen, zo meldden zij, zagen eruit als gebroken bezemstelen.
People's limbs, they reported, looked like broken broomsticks.
Eenmaal bij de slachterij aangekomen heeft één op de drie kippen gebroken poten.
On arriving at the abattoir, one in three have broken feet.

Context sentences for "gebroken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe cultuur die gebroken was door de boete bleef gebroken toen er geen boete meer was.
The culture that got broken by the fine stayed broken when the fine was removed.
DutchSamen hadden we het wereldrecord gebroken voor een tocht naar de zuidpool.
Together we had just broken the world speed record for a trek to the South Pole.
DutchWij willen officieel laten vastleggen dat de Commissie deze beloften gebroken heeft.
We wish to record formally the breaking of these promises by the Commission. '
DutchHij heeft vast zijn benen gebroken tijdens de landing en toen in dit gat gevallen.
He must have broke his legs in the landing and then stumbled in this hole.
DutchGebroken, afgedankt, gepoot waar ze niet thuis zijn, willen niet vermist zijn.
Broken, dissed, placed where they're not from, don't want to be missed.
Dutch(Gelach) Een leeuw aan een nachtelijke snack -- met een gebroken tand.
(Laughter) A lion having a late night snack -- notice he's got a broken tooth.
DutchAan de ene kant zeggen mensen dat ons gebroken hulpsysteem afgedankt kan worden.
On the one hand, we have people that say the aid system is so broken we need to throw it out.
DutchEn zo sleept de geschiedenis zich voort, de geschiedenis van gebroken beloften en verdragen.
And this is the way history goes on, the history of broken promises and treaties.
DutchDe Iraakse soldaten hadden bijna ieder bot in het lichaam van die man gebroken.
The Iraqi soldiers had broken every single bone in that man's body.
DutchRobert Mugabe heeft de ene na de andere belofte gebroken en zijn land in de ellende gestort.
Mr Mugabe has broken promise after promise and driven his country into the ground.
DutchMaar we wisten allebei dat als we Gebroken Zwaard niet stopten... we nooit zouden slagen.
But we both knew if we did not stop Broken Sword we would never succeed.
DutchEen groot aantal andere landen hebben hun beloften voor de uitroeiing van de armoede gebroken.
Many other countries have broken their promises in relation to eradicating poverty.
DutchVliegende Sneeuw en Gebroken Zwaard... sloten 'n verbond om de koning te doden.
Flying Snow and Broken Sword have teamed up for assassination.
DutchDe ledematen van mensen, zo meldden zij, zagen eruit als gebroken bezemstelen.
People's limbs, they reported, looked like broken broomsticks.
DutchEenmaal bij de slachterij aangekomen heeft één op de drie kippen gebroken poten.
On arriving at the abattoir, one in three have broken feet.
DutchOp één niveau gaan we achter de gebroken systemen aan waar we nu eenmaal deel van uitmaken.
On one, we really go after changing these broken systems of which we find ourselves a part.
Dutch♫ de stukjes bijeenrapend♫ ♫ in de ruïne van onze gebroken geschiedenis ♫
♫ Clambering for the scraps ♫ ♫ in the shatter of us, collapsed ♫
DutchHelaas moeten wij zeggen dat dit record alweer gebroken is.
Unfortunately, we now probably have to say that this record has been beaten again.
DutchToen die het begaven, kannibaliseerde ik één van de gebroken riemen.
And then when those gave out, I cannibalized one of the broken oars.
DutchEn na twee uur, nadat hun ruggen waren gebroken, waren ze veranderd.
And in two hours, after their backs were broke, they were changed.