"geen enkel" English translation

NL

"geen enkel" in English

NL geen enkel
volume_up
{pronoun}

geen enkel (also: geen, niemand, geen enkele, niet een)
volume_up
none {pron.}
Geen enkel kandidaat-land hoeft op een ander kandidaat-land te wachten.
None of the applicant countries will have to wait for any of the others.
Geen enkel van de geassocieerde landen mag de indruk hebben dat het wordt uitgesloten.
None of the associated states must have the impression of being excluded.
Zelfs als geen enkel amendement het haalt, mag het resultaat gezien worden.
Even if none of the amendments survive, the result is still worth seeing.
geen enkel (also: geen, noch, niemand, geen enkele)
volume_up
neither {pron.}
Er wordt geen enkel product verboden, en dat geldt ook voor reclame-uitingen.
No product will be banned, and neither will advertising.
De niet-omzettting en niet-uitvoering van die richtlijn, is met geen enkel argument goed te praten.
There is no argument that could justify why this directive has been neither transposed nor implemented.
Ik kan de geachte afgevaardigde zeggen dat de Raad geen enkel voorstel en geen enkel wetgevend initiatief op dit gebied heeft ontvangen.
I can inform Mr Dell’ Alba that the Council has received neither a proposal nor a legislative initiative on this matter.
geen enkel (also: geen, niemand, geen enkele)
volume_up
no one {pron.}
De Commissie heeft daar echter geen enkel bewijs voor geleverd, geen enkel, integendeel!
But the Commission has not submitted one single piece of evidence to show that the internal market is disrupted, not one.
Geen enkel land ter wereld heeft de economische participatiekloof weggenomen - niet één.
And not one country in all the world has eliminated its economic participation gap -- not one.
Er is geen enkel lid van mijn fractie dat deze afgrijselijke angst niet deelt.
There is not one member of my group who does not share those dreads.
geen enkel (also: geen, niemand, geen enkele)
volume_up
nobody {pron.}
Daar wordt zelfs geen enkel einde meer gemaakt.
Nobody in the Council is calling a halt to anything anymore.
Bekritiseer geen enkel uitgebracht advies.'
Nobody criticizes any opinion.
Nobody sensible would indulge in it.

Similar translations for "geen enkel" in English

geen adverb
English
geen pronoun
geen numeral
English
enkel noun
English
enkel adjective
enkel adverb
géén adverb
English

Context sentences for "geen enkel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchPrima, geen enkel bezwaar, maar wanneer zullen wij de strijd tegen de mist winnen?
That is all well and good, very good, but when will we manage to beat the fog?
DutchOp mijn verslag is geen enkel amendement ingediend en daarover ben ik zeer verheugd.
There was not a single amendment made to my report, which I am very happy about.
DutchHoe kan men ooit bewijzen dat er zich geen enkel illegaal wapen in Irak bevindt?
How will we ever be able to prove that there is not a single illegal weapon in Iraq?
DutchGeen enkel constitutioneel hof kan zich boven het Gemeenschapsrecht stellen.
No national constitutional court can set itself up as ruling over Community law.
DutchIk wil tenslotte nog stellen dat dit geen enkel probleem stelt op begrotingsvlak.
And I want to conclude by telling you once again that there is no budgetary problem.
DutchBijna geen enkel dier op deze planeet kan overleven zonder instemming van de mens.
Virtually no animal on this planet can exist without the agreement of humans.
DutchTot nu toe is er geen enkel waterwerk verwezenlijkt ter voorkoming van nieuwe rampen.
No preventive or hydrogeological work of substance has been carried out thus far.
DutchIn mijn ogen stak er geen enkel politiek motief achter de moord op Robert McCartney.
In my view the death of Robert McCartney was not in any way politically motivated.
DutchIk zie dan ook geen enkel formeel of ander argument om de stemming uit te stellen.
I cannot therefore see any formal, or other, argument to postpone the vote.
DutchAls Oostenrijkse heb ik er geen enkel probleem mee om sneller te vooruit te gaan.
As an Austrian, I have no problem at all with moving forward more rapidly and quickly.
DutchGeen enkel nationaal mandaat is vergelijkbaar met het mandaat in het Europees Parlement.
No national mandate can be compared with the mandate in the European Parliament.
DutchUiteraard zal de Commissie een dergelijk document ook op geen enkel moment opstellen.
Obviously, the Commission will not be producing such a document at any stage.
DutchAl even belangrijk is dat geen enkel mediterraan land wordt buitengesloten.
Equally, it is important to ensure that no Mediterranean country is excluded.
DutchIn Finland hebben wij in veertig jaar geen enkel probleem met de aanvoer van gas gehad.
We in Finland have not had the slightest problem with the gas supply in 40 years.
DutchZo hebben zowel het contingent als de vrijwaringsmaatregelen geen enkel effect.
As a result, the quota and safeguard procedures are becoming meaningless.
DutchOver die beslissing bestond geen enkel politiek meningsverschil binnen ons college.
There has been no political difference of opinion in the Commission on that decision.
DutchNaar onze mening mag er geen enkel middel ter preventie worden verwaarloosd.
In our view we should neglect no possible way of preventing these accidents.
DutchDe operatie van de NAVO en de Europese Unie heeft geen enkel wezenlijk probleem opgelost.
The ÍÁÔÏ and European Union operation has not resolved any fundamental problems.
DutchIn geen enkel ander land worden zoveel vakbondsmensen vermoord als in Colombia.
No other country in the world has as many murders of active trade unionists as Colombia.
DutchDe Commissie heeft in deze geen enkel initiatief voorgelegd aan de Raad.
The Commission has taken no initiative in this area in relation to the Council.