"gek worden" English translation

NL

"gek worden" in English

NL gek worden
volume_up
{verb}

gek worden (also: dol worden)
gek worden (also: flippen)

Similar translations for "gek worden" in English

gek noun
gek adjective
worden verb

Context sentences for "gek worden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZe vroeg zich af of ze gek aan het worden was, of haar geest achteruitging.
She wondered if she was going mad or losing her mind.
DutchEconomen worden gek van dit soort logica, en terecht.
This kind of thinking drives economists crazy, and it should.
DutchGeïnterneerden in het Engelse Belmarsh worden letterlijk gek gemaakt door voor onbepaalde tijd te worden gevangengehouden.
Internees at Belmarsh in England are literally being driven mad by indefinite incarceration.
DutchIs het dus verwonderlijk dat de koeien gek worden omdat we ze - helaas - hebben getransformeerd in vleesetende kannibalen?
Why should we be surprised if cows go mad when, sadly, they have been turned into carnivorous cannibals?
DutchMensen mogen niet voor gek worden versleten.
People should not be treated like fools.
DutchHij wil waarschijnlijk gek verklaard worden.
Probably looking for the insanity plea.
DutchHet is grappig om voor de gek te worden gehouden.
DutchHij creëert interessante gesprekken over realisme en nabootsing en onze drang om voor de gek gehouden te worden door goede camouflage.
So he makes these interesting conversations about realism and mimicry and our drive to be fooled by great camouflage.
DutchMisschien, weet je, bestaat er niet zoiets als gek, en gediagnosticeerd worden met een psychische aandoening, betekent niet dat je gek bent.
So maybe, you know, there's no such thing as crazy, and being diagnosed with a mental illness doesn't mean you're crazy.
DutchIn dit geval wordt slechte en ouderwetse technologie verkocht aan de consumenten, die op dit moment voor de gek gehouden worden door de ondernemingen.
This is a case of consumers ’ being sold poor and old-fashioned technology by companies that are at present duping them.
DutchDe notie is namelijk dat als je dingen ziet of hoort, dat je dan gek aan het worden bent. ~~~ Maar de psychotische hallucinaties zijn helemaal anders.
In particular, the notion is that if you see things or hear things, you're going mad, but the psychotic hallucinations are quite different.
Dutch. ~~~ Vooral om hen gerust te stellen dat ze niet gek worden.
As a physician, I have to try and define what's going on, and to reassure people, especially to reassure them that they're not going insane.