NL gelieve
volume_up
{adverb}

gelieve (also: graag, alstublieft, alsjeblieft, a.u.b.)
volume_up
please {adv.}
Het is heel gemakkelijk om te zeggen: " Gelieve niet van het principe af te wijken ".
It is very easy to say, ‘ The principle please, nothing but the principle’.
Verlaat u dus de zaal als u wilt, maar gelieve niet te praten in de wandelgangen.
Leave the Chamber if you like, but please do not chat in the corridors.
Gelieve mij te verontschuldigen, maar het debat is vroeger begonnen dan gepland.
Please do excuse me, but the debate began a little earlier than scheduled.

Context sentences for "gelieve" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchGelieve dus in de notulen te vermelden dat ik niet heb deelgenomen aan de stemming.
I ask for it to be recorded in the Minutes that I did not take part in the vote.
DutchGelieve mij te verontschuldigen, mevrouw Jensen, als ik te diplomatisch geweest ben.
You must excuse me, Mrs Jensen, if I have been too diplomatic.
DutchGelieve echter geen misbruik te maken van het geduld van de Voorzitter van de vergadering.
However, do not abuse the patience of the President of the sitting.
DutchGelieve in stilte naar binnen te komen.
Have the courtesy to enter the room in silence.
DutchGelieve hiervan nota te nemen, Voorzitter.
Thank you for noting that, Mr President.
DutchGelieve dit dus te corrigeren.
DutchGelieve dit nog te corrigeren.
DutchTen eerste, u gelieve er bij de voorbereiding van uw betogen voor te zorgen dat u de tijd respecteert die de fracties u hebben toegewezen.
Firstly, that in preparing their speeches, honourable Members should try to respect the time allotted to them by their groups.