"gevoel voor humor" English translation

NL

"gevoel voor humor" in English

NL gevoel voor humor
volume_up
{het}

gevoel voor humor
Ook zult u steeds in onze herinnering blijven als iemand met een goed gevoel voor humor.
As well, we will always remember you as a person with a good sense of humour.
We zullen uw betrokkenheid, uw visie en uw gevoel voor humor missen.
We will miss your engagement, your visions and your good sense of humour.
He seems not to have a sense of humour.

Similar translations for "gevoel voor humor" in English

gevoel noun
gevoelen verb
voor noun
voor adverb
voor preposition
voor conjunction
voor- adjective
voor- preposition
English
humor noun

Context sentences for "gevoel voor humor" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWijs was hij, inderdaad, maar hij had ook een wonderlijk gevoel voor humor.
Wise he was, indeed, but he also had a wonderful sense of humor.
DutchHet is een gevoel voor economie -- en ook een gevoel voor humor.
It's a sense of economy and a sense, also, of humor.
Dutch♫ Feministen hebben geen gevoel voor humor -- arme Hillary.
♫ Feminists don’t have a sense of humor -- poor Hillary.
DutchLuister, ik begin m'n gevoel voor humor kwijt te raken.
Look, I'm beginning to lose my sense of humor.
Dutch(Gelach) Je hebt een wreed gevoel voor humor, TED.
(Laughter) You've got a cruel sense of humor, TED.
DutchMaar -- interessant -- ze hebben gevoel voor humor.
But interestingly, they have a sense of humor.
DutchIk denk dat ik een goed gevoel voor humor heb, OK?
I think I have a pretty good sense of humor.
DutchZe hebben een gevoel voor humor, en dat is het soort dingen dat traditioneel voorbehouden is aan de mensen.
They have a sense of humor, and these are the kind of things which traditionally have been thought of as human prerogatives.
Dutch♫ Feministen hebben geen gevoel voor humor.
♫ Feminists don't have a sense of humor.
DutchEn ze heeft gevoel voor humor.
DutchHij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
DutchJammer genoeg heeft men in de tekst de opmerkingen van de Voorzitter aangepast en wordt in de notulen onvoldoende recht gedaan aan zijn geestigheid en gevoel voor humor.
Unfortunately, the President's remarks have been edited and his full wit and humour have not been reflected in the Minutes.
DutchMijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, aan het begin van uw betoog hebt u met gevoel voor humor gesteld dat elk voorzitterschap zegt dat het voor een historisch moment staat.
Mr President-in-Office of the Council, at the beginning of your speech you joked that every presidency says it is facing a historic moment.