"gevoelig" English translation

NL

"gevoelig" in English

NL gevoelig
volume_up
{adjective}

gevoelig (also: iel, fijn, kieskeurig, kies)
Mijnheer de Voorzitter, het terrein waarop dit voorstel zich beweegt, is buitengewoon gevoelig.
Mr President, this proposal relates to an extremely delicate area.
-- Het wel of niet handhaven van de immuniteit van de heer Gollnisch is een gevoelig onderwerp.
Whether or not Mr Gollnisch holds on to his immunity is a delicate subject.
Mijnheer de Voorzitter, ook dit onderwerp ligt zeer gevoelig.
   – Mr President, this takes us to another very delicate area.
Daardoor liggen ze ook erg gevoelig bij de kiezers en de burgers in de lidstaten.
Because it is more sovereignty-sensitive it is more voter-and citizen-sensitive.
Die zijn zeer gevoelig voor hun eigen problematiek en weinig voor die van de vrouwen.
They are very sensitive to their own issues and not so sensitive to those of women.
Dierenbescherming is een emotioneel en politiek uiterst gevoelig onderwerp.
Animal protection is an emotional, extremely politically sensitive issue.
gevoelig (also: aardig, lief, vriendelijk, iel)
volume_up
dainty {adj.}
gevoelig
Geachte collega's, ik weet dat deze kwestie zeer gevoelig ligt, maar gezien de ernst van de huidige situatie wil ik u verzoeken om vandaag als Parlement waardigheid en decorum te betrachten.
Colleagues, I know there are very deep feelings on this matter, but I ask that today, as a Parliament, we act with decorum and dignity in the light of the seriousness of the situation.
gevoelig (also: knap, net, iel, mooi)
volume_up
fine {adj.}
Het lijkt erop dat het enige waar zij gevoelig voor is het dreigen met boetes is.
It seems the only thing they are willing to listen to is the threat of fines.
gevoelig (also: ontvankelijk, receptief, vatbaar)
gevoelig (also: ontvankelijk)
Ik weet dat de Commissie net als het Parlement heel gevoelig is voor dit argument en dat zij zich bewust is van het enorme potentieel aan arbeidsplaatsen.
I am sure that the Commission, like the European Parliament, is very receptive to this argument, and aware of this potential source of jobs.
gevoelig (also: iel, fijn, kieskeurig, kies)
Maar helaas, zoals zo vaak gebeurt in de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, staan er nu amendementen in die minder gevoelig en zeker minder verstandig zijn.
Sadly, as so often in the Employment and Social Affairs Committee, it now embodies amendments that are less sensitive and certainly less sensible.

Context sentences for "gevoelig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet lijkt erop dat het enige waar zij gevoelig voor is het dreigen met boetes is.
It seems the only thing they are willing to listen to is the threat of fines.
DutchDe regering van Israël is alleen maar gevoelig voor concrete sanctionerende druk.
It reacts only to the kind of pressure that involves specific penalties.
DutchHet Parlement is ook gevoelig voor de rol die u de burgermaatschappij toekent.
Parliament also attaches importance to the role you grant civil society.
DutchDeze vormen van landbouw zijn niet minder gevoelig voor veeziekten, integendeel.
These forms of agriculture are not less susceptible to livestock disease, on the contrary.
DutchIk weet heel goed hoe gevoelig belastingen en sociale zekerheid liggen.
I am well aware of the sensitivity of these taxation and social protection issues.
DutchDe manier waarop we dat onderzoeken is dat we een kind vinden dat gevoelig is voor licht.
So, the way we study that is, let's say we find a child who has light sensitivity.
DutchDit is een gevoelig onderwerp, niet in het minst vanwege de titel " Klonen van mensen ".
This is an emotive subject, not least because of the title 'Human cloning '.
DutchHet geeft ook weer dat wij politiek gevoelig zijn voor de milieuproblemen die ons treffen.
This also displays political awareness of the environmental problems affecting us.
DutchWe mogen echter niet vergeten dat dit onderwerpen zijn die politiek heel gevoelig liggen.
We cannot forget, however, that these matters are of enormous political sensitivity.
DutchDat is de enige manier om zo'n gecompliceerd en gevoelig onderwerp te benaderen.
That is the only way to address such a complex and difficult issue.
DutchIk heb veel brieven ontvangen waaruit blijkt hoe gevoelig het onderwerp is.
I have received many letters about the fact that it is an emotive issue.
DutchDeze kwestie is van buitengewoon juridisch belang en ligt politiek zeer gevoelig.
We are debating an issue of extreme legal and political sensitivity.
DutchMevrouw Roth-Behrendt, ik begrijp hoe gevoelig dit onderwerp bij u ligt.
Mrs Roth-Behrendt, I understand your particular concern about that subject.
DutchVoorzitter, dit is een zeer gevoelig punt voor de vissers en de hele visserijsector.
Mr President, this is a very difficult area for fishermen and all involved in the industry.
DutchHet thema van vandaag draagt het stempel van de geschiedenis en ligt gevoelig.
The subject under debate today is fraught with emotion and history.
DutchZij zal zich niet gevoelig tonen voor politieke druk, voor blokkades of zelfs veto's.
It will not be affected by political pressure, by blocking moves, even by the use of the veto.
DutchVriendelijkheid klinkt misschien als een zeer zacht woord, en is gevoelig aan vele clichés.
Now "kindness" might sound like a very mild word, and it's prone to its own abundant cliche.
DutchOmdat de gegevens zo gevoelig zijn, hebben we speciale maatregelen moeten nemen.
The sensitivity of the data called for special solutions.
DutchWelwetend dat u uiterst gevoelig bent voor dit soort zaken verzoek ik u alsnog uw stem te verheffen.
So I ask, even now, that you raise your voice and make our sympathies known.
DutchDit is een uiterst actueel politiek onderwerp, dat evenwel heel gevoelig ligt.
This is a political issue of the utmost topicality, which must be addressed carefully but quite firmly.