"groothandel" English translation

NL

"groothandel" in English

NL groothandel
volume_up
{de}

1. commerce

groothandel

2. other

groothandel
De groothandel heeft net als de detailhandel een flinke impuls en communautaire regelgeving nodig.
However, the wholesale market needs as much impetus and supervision from the Community as the retail market.
Met betrekking tot de groothandel stelt de Commissie acht actiepunten voor die moeten leiden tot nieuwe wetgeving.
More generally speaking, the Commission is proposing eight points for action concerning the wholesale markets.
In deze ontwerpverordening wordt erkend dat de autohandel - zowel de groothandel als de detailverkoop - van groot belang is, maar dat belang wordt wel in verhouding gezien.
For example, the draft regulation deals with the roles of the motor vehicle trade, of wholesale distributors and of retail distributors in a balanced way.

Context sentences for "groothandel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIn de richtsnoeren is niet nauwkeurig genoeg vastgelegd hoe het marktaandeel van de producent en de groothandel wordt bepaald.
The guidelines have not defined sufficiently precisely how the market share of a manufacturer and a wholesaler should be determined.
DutchDit is de reden waarom een aantal brouwers en de groothandel in bier de beleidsherziening steunen terwijl sommige dominante spelers tegen zijn.
This is why a number of breweries and beer wholesalers support the policy review whereas some dominant players are opposed.
DutchDeze producten vinden we daarna terug in de rekken van de groothandel tegen concurrerende prijzen, van intra muros kwaliteit en met een keurmerk er bovenop.
We then find these products, whose quality is strictly defined, on supermarket shelves at competitive prices and bearing a'special offer ' label.
DutchDe jager die kleine aantallen wild na de jacht weggeeft of aan lokale winkels verkoopt, kan en hoeft niet aan dezelfde voorwaarden te voldoen als een vleesverwerkende groothandel.
Hunters who give away or sell small quantities of game directly to the local retail trade after the hunt cannot and should not have to meet the same requirements as large meat-processing factories.