"iemand een hart onder de riem steken" English translation

NL

"iemand een hart onder de riem steken" in English

NL iemand een hart onder de riem steken
volume_up
[example]

iemand een hart onder de riem steken
iemand een hart onder de riem steken
to buck someone up
iemand een hart onder de riem steken
iemand een hart onder de riem steken
to hearten sb

Similar translations for "iemand een hart onder de riem steken" in English

iemand noun
iemand adjective
English
iemand preposition
English
iemand pronoun
een adjective
English
een article
English
een pronoun
een numeral
English
hart noun
hart- adjective
onder adverb
onder preposition
onder conjunction
de article
English
riem noun
steken verb
één noun
English