"iemand van" English translation

NL

"iemand van" in English

See the example sentences for the use of "iemand van" in context.

Similar translations for "iemand van" in English

iemand noun
iemand adjective
English
iemand preposition
English
iemand pronoun
van adverb
English
van preposition

Context sentences for "iemand van" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWil iemand het verzoek van de Fractie Onafhankelijkheid/Democratie toelichten?
Does anybody wish to explain the request of the Independence and Democracy Group?
DutchIk hou van dit beeld, want dit is de kamer van iemand anders, en dat is de zijne.
I love this picture, because this is someone else's room and that's his room.
DutchIn dit geval knippert de 'Opto-Isolator' als reactie op het geknipper van iemand.
In this case, the Opto-Isolator is blinking in response to one's own blinks.
DutchEn ik vond iemand van de New York Times. ~~~ En ik zette hem klem, en ik pitchte.
And I found somebody from The New York Times, and I cornered him, and I pitched him.
DutchCasey Martin -- een paar jaar terug, Casey Martin -- Kent iemand van u hem?
Casey Martin -- a few years ago, Casey Martin -- did any of you hear about him?
DutchOf nog beter, we maken gewoon een film, een film van iemand die een tank vult.
And then even better is we take a video, a video of someone filling it up.
DutchMaar als iemand tegen uitstel van de debatten is, dan zullen we ze nu moeten houden.
If everybody is opposed to delaying the debates, however, we will have to hold them.
DutchHij hoorde thuis op een oeroud slagveld, slingert in het gezicht van de iemand
He'd be right at home on some ancient battlefield, swinging an axe into somebody's face
DutchEen professional is iemand met een combinatie van competentie, vertrouwen en geloof.
A professional is someone who has a combination of competence, confidence and belief.
DutchDat is waarom de genen van iemand soms weinig hoeven te veranderen om kanker te krijgen.
That's why sometimes a person's genes don't have to change a lot to get cancer.
DutchDit is een website van iemand die nieuwe onderdelen voor de Stanley auto verkoopt.
And this is a website of a guy who's selling brand new parts for the Stanley automobile.
DutchIk wil een zaak aan de orde stellen van iemand die de werknemers bestolen heeft.
I am here to address a question of someone who stole from the workers.
DutchWist u dat het in 18 staten van Amerika mogelijk is iemand van 16 te executeren?
Did you know that in 18 North-American states it is possible to execute a sixteen-year-old?
DutchJe kunt niet zien hoeveel jouw zoekresultaten verschillen van die van iemand anders.
You can't see how different your search results are from anyone else's.
DutchNog iemand zei: "Het idee van 'De Oneindige Apenkooi' is belachelijk.
We also had someone else who said, "'The Infinite Monkey Cage' idea is ridiculous.
DutchAls iemand van hen iets wil zeggen, heb ik daar geen enkel probleem mee.
If any one of them wishes to give their opinion, I have no objection to them doing so.
DutchZij lijdt aan de eenzaamheid van iemand die weet dat hij boven elke controle is verheven.
However, it suffers the weakness and, if you will, the isolation of unaccountability.
DutchIemand van ons moet aan de overkant zien te komen, zodat hij een lijn kan uitleggen voor ons.
One of us has to get all the way across there so they can rig a line for you guys.
DutchWelk volk is nog nooit verdreven of heeft nog nooit iemand van zijn grondgebied verdreven?
What people has never been expelled or has never expelled anybody from its territory?
DutchDus nee, plots had ik er geen bezwaar meer tegen om iemand van de lijst te gooien.
So no, suddenly I wasn't averse to butting any geezer off the list.

Other dictionary words

Dutch
  • iemand van

Even more translations in the Italian-English dictionary by bab.la.