"iemand zijn" English translation

NL

"iemand zijn" in English

See the example sentences for the use of "iemand zijn" in context.

Similar translations for "iemand zijn" in English

iemand noun
iemand adjective
English
iemand preposition
English
iemand pronoun
zijn noun
English
zijn verb
zijn pronoun

Context sentences for "iemand zijn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet kwam niet in mij op dat iemand in zijn familie werkelijk iets kon maken.
It had not occurred to me that anybody in his family could actually make something.
DutchMisschien is het ook wel toepasselijk dat juist iemand met zijn achtergrond dit doet.
I suppose it is appropriate that a man of his origins should be doing that.
DutchIemand stak zijn messen in alle belangrijke organen in alfabetische volgorde.
Somebody stuck his blades in all his major organs in alphabetical order.
DutchIedereen kent denk ik wel iemand in zijn omgeving die zonder werk zit.
Everyone, I think, knows someone in their own circles who does not have a job.
DutchTerwijl hij aan het duiken was, stampte er iemand op zijn knie, en het brak op die manier.
And as he was diving, someone had stamped on his knee, and it had broken like this.
Dutch~~~ Iemand die, op zijn Italiaans gezegd, 'cagoots' is.'
Can you bring one of them to us?" Someone who is, as the Italians say, "cagoots."
DutchWelk volk is nog nooit verdreven of heeft nog nooit iemand van zijn grondgebied verdreven?
What people has never been expelled or has never expelled anybody from its territory?
DutchMaar ook, ik denk dat het helpt je voor te stellen hoe het is om iemand anders te zijn.
But also, I think it helps us imagine what it's like to be someone else.
DutchIk begrijp niet hoe iemand zijn stem tegen dergelijke principes kan rechtvaardigen.
I cannot see how people can justify voting against such principles.
DutchTot iemand zegt: "Dit zijn de recente aidsdoden in onze gemeenschap."
And then someone says, "These are the recent AIDS deaths in our community."
DutchIk doe geen zaken met iemand zonder dat ik zijn geheimen ontdek.
See, I don't go into business with a guy without finding out his dirty secrets.
Dutch. ~~~ Maar nu zijn we iemand."
He said, "We used to feel like nobodies, but now we feel like somebodies."
DutchNiet dat ik nu de Nobel-prijs krijg omdat iemand zijn fantoomarm weer aan de praat heeft gekregen.
(Laughter) (Applause) It's a completely useless ability, if you think about it.
DutchHet is een synoniem voor lui, nietsnut, voor iemand zijn die opgeeft.
It's a byword for "lazy," "slacker," for being somebody who gives up.
DutchIk denk niet dat er iemand kan zijn die deze doelstelling in twijfel trekt.
In my opinion, there can be no one who would dispute this goal.
DutchDe voorwaarde moet daarentegen zijn dat iemand zich in zijn levensonderhoud kan voorzien van zijn werk.
The requirement should instead be that people can support themselves by working.
DutchWat deed het me deugd om iemand te zijn die op zoek was naar manieren om compassie tastbaar te maken.
Oh, what a joy it has been to be a person seeking to tangibilitate compassion.
DutchEr moet iemand zijn die ervoor zorgt dat geen burgers hier rondneuzen.
Someone has to make sure this dock stays off limits to civilians.
DutchMaar er bestaat ook perverse vreugde, waarbij je je blij maakt over iemand anders zijn lijden.
But there's also wicked joy, you can rejoice in someone's suffering.
DutchTen slotte, hoe kan iemand inzage krijgen in zijn gegevens en ze corrigeren?
Finally, how can people inspect and correct their details?

Other dictionary words

Dutch
  • iemand zijn

In the German-English dictionary you will find more translations.