"iets" English translation

NL

"iets" in English

volume_up
iets {conj.}
EN
volume_up
iets {pron.}

NL iets
volume_up
{het}

iets
Mijnheer de Voorzitter, als er iets zeker is in Rusland, dan is het de onzekerheid.
Mr President, if there is anything certain today in Russia, it is uncertainty.
Dit rapport is een nuttige bijdrage tot verandering, maar gebeurt er echt iets mee?
This report is a valuable contribution to change, but will anything actually happen?
Het werk van de commissie heeft niet tot nieuwe inzichten geleid, noch iets bewezen.
The committee’ s report has neither divulged anything new, nor has it proved anything.
iets
Komt je hier iets vreemd aan voor? ~~~ Iets eigenaardigs? ~~~ Iets bizars?
Does something seem strange about this to you? Something odd? Something off?
Zo niet, dan is dit wellicht iets waar ik samen met anderen iets aan kan doen.
If not, maybe this is something that I, along with others, can do something about.
Wij mogen niet toestaan dat iets prachtigs wordt behandeld als iets alledaags.
We must not allow something wonderful to be treated as something commonplace.

Context sentences for "iets" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchNog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.
Let me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
DutchWij gebruiken nieuwe methodes voor iets waarnaar wij al duizenden jaren streven.
It is the same aim we have had for thousands of years, but we have new methods.
DutchU hebt iets geweldigs voor elkaar gekregen: u hebt uw land verankerd in de euro.
You succeeded in the formidable task of enabling your country to join the euro.
DutchIk had echter namens mijn fractie eigenlijk het woord gevraagd over iets anders.
However, I wish to draw attention to another item, that of the name of our group.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wilde iets vermelden dat volgens mij erg belangrijk is.
Mr President, I would like to make what I consider to be a very important point.
DutchIk zie wel iets van vooruitgang, maar ben voorzichtig omdat dit tijd zal kosten.
I see at least some sort of progress, but I am cautious because it will take time.
DutchIk wil vandaag echter vooral iets zeggen over vrouwelijke sporters en de jeugd.
Today, however, I should like to comment on the case of women and young people.
DutchIk vind dat het iets scherper moet zijn dan wat wij nu op papier hebben staan.
I think we need to word what we currently have on paper a little more strongly.
DutchAls het Parlement iets aan die zaken zou willen doen, zou het nuttig werk leveren.
The European Parliament could demonstrate its worth by adopting these policies.
DutchIk verzoek de Commissie hieraan onmiddellijk iets te doen, voor het te laat is.
I ask the Commission to take this on board immediately, before it is too late.
DutchHoe heeft iemand Blain nu mee kunnen nemen zonder dat wij er iets van merkten?
How could anyone get through this... and carry out Blain without us knowing it?
DutchDaarom is taal voor mij nog iets meer dan alleen de ander te kennen en respecteren.
I therefore see language as being about more than knowing and respecting others.
DutchPVC is iets beter, maar toch niet zo goed als het hout dat wij hebben gekozen.
Now, PVC is a little bit better, but still not as good as the wood that we chose.
DutchDan, na een tijdje, ga je iets naar achteren en daarna begint het te branden.
Then, after some moments, you just go a little back, and then it starts burning.
DutchEr is iets wat ik nog niet heb verteld. ~~~ Het Indusvolk was heel ondernemend.
What I haven't told you is that the Indus people were very, very enterprising.
DutchWij moeten laten zien dat de politiek in deze Unie iets aan hun problemen kan doen.
We have to demonstrate that the politics of this Union can solve their problems.
DutchNu iets over de begroting van het Europees Parlement en de uitgaven van zijn leden.
I turn now to the European Parliament budget: expenses of Members of this House.
DutchOp dit moment komt slechts iets meer dan 40 procent van het geld daar terecht.
At present, only slightly more than 40 % of the money ends up in those countries.
DutchIets wat in de Verenigde Staten is bedacht, hoeft nog niet waardeloos te zijn.
Just because it was invented in the United States does not mean it is all bad.
DutchIk wil daarom kort iets zeggen over de inhoud van het voorstel en het verslag.
I therefore wish to comment briefly on the content of the proposal and the report.