"iets aan heeft" English translation

NL

"iets aan heeft" in English

See the example sentences for the use of "iets aan heeft" in context.

Similar translations for "iets aan heeft" in English

iets noun
iets conjunction
English
iets pronoun
English
aan adverb
aan preposition
heeft verb
English
hebben verb

Context sentences for "iets aan heeft" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk geloof dat het Europese bedrijfsleven hier echt iets aan heeft.
It will really help the companies of the European Union.
DutchIk hoop dat de afgevaardigde hier iets aan heeft.
I hope that this reply will help the Member.
DutchIn elk geval staat hetgeen ik wilde zeggen nu in de Notulen en ik hoop dat de geachte afgevaardigde er iets aan heeft.
Nonetheless, what I wanted to say is now on the record and I hope will be of assistance to the honourable Member.
DutchWij willen uitgaan van het ontwerp en van de beloften aan de burgers, en aan de hand daarvan een evenwichtige begroting opstellen waar iedereen iets aan heeft.
We want to start from the draft and from the promises made to the public, and, on that basis, produce a budget that is well funded and of use to all.
DutchWe moeten echter een praktische oplossing bedenken, een oplossing waar de overheid enerzijds iets aan heeft, en waarmee anderzijds ook de betalingsdienstaanbieders uit de voeten kunnen.
We do, however, need a practical solution, in other words a solution that helps the authorities without making unreasonable demands on providers of payment services.

Other dictionary words

Dutch
  • iets aan heeft

More translations in the Arabic-English dictionary.