"iets aan kunnen doen" English translation

NL

"iets aan kunnen doen" in English

See the example sentences for the use of "iets aan kunnen doen" in context.

Similar translations for "iets aan kunnen doen" in English

iets noun
iets conjunction
English
iets pronoun
English
aan adverb
aan preposition
kunnen verb
doen verb

Context sentences for "iets aan kunnen doen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchAls ze bestaan en je ze kunt vinden, dan zou je er uiteindelijk misschien iets aan kunnen doen.
And if they exist and you can find them, then maybe one could eventually do something about it.
DutchHet zal tot de volgende ronde van Verdragswijziging duren voordat we hier iets aan kunnen doen.
We are not likely to be able to do anything about this before the next round of Treaty changes.
DutchDe technici zouden daar toch iets aan kunnen doen!
All this noise is making things very difficult: the sound quality is dreadful.
DutchMaar dat zal evengoed gebeuren als we ons niet realiseren wat het probleem is en hoe we daar iets aan kunnen doen.
But that is going to be the case if we do not realise what the problem is and how to address it.
DutchDe mensen in Bosnië laten zien dat er iets verandert en dat zij zelf er ook iets aan kunnen doen.
People in Bosnia must be shown that things are changing and that they themselves can do something to further the process.
DutchPrima dat we daar iets aan kunnen doen.
It is good that we are going to do something about it.
DutchDaar zouden we iets aan kunnen doen.
We would like to think we could do something about that.
DutchToch gaat de Commissie er in haar mededeling, net als wij in dit Parlement, van uit dat we daar iets aan kunnen doen.
Yet the Commission's communication and this Parliament's conviction is based on the principle that we can do better.
DutchIk noem er een uit de praktijk en iedereen die naar Kyoto gaat moet de Amerikanen eens vragen of ze daar niet eens iets aan kunnen doen.
I shall cite one practical example, and everyone there in Kyoto should ask the Americans if they could not put an end to it.
DutchWe moeten naar de oorzaken van de armoede en de honger kijken, zodat we er iets aan kunnen doen en het probleem op de lange termijn kunnen elimineren.
We need to look at the root causes of poverty and hunger so these can be tackled and thereby eliminated in the long-term.
DutchAangezien het vandaag Internationale Vrouwendag is, zou dit een goed bericht zijn om uit te laten gaan, want dit is een probleem waar we iets aan kunnen doen.
Since today is International Women's Day, this would be a good message to send, as this is a problem we can do something about.
DutchHet gevaar is dat sommige stafylokokken zullen muteren tot iets dat echt virulent, zeer besmettelijk is en in de bevolking zal huishouden, voordat we er iets aan kunnen doen.
The danger is that some germ like staph will be -- will mutate into something that's really virulent, very contagious, and will sweep through populations before we can do anything about it.

Other dictionary words

Dutch
  • iets aan kunnen doen

Have a look at the English-Swedish dictionary by bab.la.