"iets aan te doen" English translation

NL

"iets aan te doen" in English

See the example sentences for the use of "iets aan te doen" in context.

Similar translations for "iets aan te doen" in English

iets noun
iets conjunction
English
iets pronoun
English
aan adverb
aan preposition
te adverb
te preposition
doen verb
adverb
English

Context sentences for "iets aan te doen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDit zijn echter oude problemen en de NAVO is al bezig om hier iets aan te doen.
These are of long standing, but are being addressed already within NATO.
DutchIndien wij dat willen vermijden, wordt het hoog tijd er nu iets aan te doen.
If we want to prevent this, then it is high time we did something about it.
DutchDe laatste paar jaren ben je niet voorbereid om daar iets aan te doen.
Well... the last few years you haven't been prepared to do anything about that.
DutchDaarom lijkt het mij van het grootste belang om met name daar iets aan te doen.
This is why I think it is particularly necessary to do something about this specific area.
DutchDit was tot nog toe niet het geval en u zou moeten helpen hier iets aan te doen.
We have not done this so far, and this is something you ought to be instrumental in changing.
DutchEen overheid die zichzelf serieus neemt, probeert daar iets aan te doen.
A government which takes itself seriously tries to do something about this.
DutchDat is het soort onrechtvaardigheid waar de Fair Trade-beweging probeert iets aan te doen.
This is the kind of injustice which the Fair Trade movement is dealing with.
DutchEr is echter nog een aanleiding tot bittere ervaringen waar ik u verzoek iets aan te doen.
There is another source of bitterness which I would ask the Commissioner to address.
DutchIk hoop dat de academie een eerste aanzet zal geven om daar in de toekomst iets aan te doen.
I hope that, in this area, the College will provide a starting point for the future.
DutchIs dat juist en indien ja, is de Commissie van plan er iets aan te doen?
Is that correct and does the Commission intend to do anything about it?
DutchOm daar iets aan te doen is een sterke, goed georganiseerde vakbeweging nodig.
If something is to be done about this, a strong, well-organised trade union movement is needed.
DutchDit verslag gaf ons de mogelijkheid om daar daadwerkelijk iets aan te doen.
This report gave us the opportunity to take some practical action.
DutchHet is onze plicht om daar als Europese parlementsleden en als Europese instelling iets aan te doen.
It is our duty as MEPs and as a European institution to do something about this.
DutchIk wilde u een kans geven, als u dat wilt, om er iets aan te doen.
I wanted to give you a chance, if you want it, to do something about this.
DutchDe nieuwe cultuurparagraaf geeft ons de kans er iets aan te doen.
The new article on culture gives us the chance to do something about this.
DutchNu zijn de lidstaten weinig geneigd hier iets aan te doen.
Member States, however, are somewhat disinclined to take action on this matter.
DutchIk verzoek u ook daar voor het einde van het jaar iets aan te doen.
I therefore urge you to do something now, before the end of the year.
DutchWe moeten proberen hier iets aan te doen of er in ieder geval voor zorgen dat de Raad hier iets aan doet.
We must try to address that question, or at least get the Council to address it.
DutchMijnheer Färm, men heeft tijd genoeg gehad om daar iets aan te doen!
I would say to Göran Färm that there has been ample time to do something about this situation.
DutchEr is sprake van een grote pensioencrisis en nationale regeringen weigeren er iets aan te doen.
There is a major pensions crisis, which national governments are simply failing to address.

Other dictionary words

Dutch
  • iets aan te doen

Have a look at the Romanian-English dictionary by bab.la.