"iets aan te trekken" English translation

NL

"iets aan te trekken" in English

See the example sentences for the use of "iets aan te trekken" in context.

Context sentences for "iets aan te trekken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWe worden geraadpleegd, maar niemand hoeft zich iets aan te trekken van wat we hier zeggen.
We are consulted, but no one really has to listen to what we say here.
DutchKapitalisme is geen beschaving of humanisme, maar een ruw streven naar winst zonder zich iets aan te trekken van de manier waarop.
Capitalism is not civilization or humanism, but the crude and ruthless pursuit of profit.
DutchGemengde opsporingsteams EU-VS kunnen ongecontroleerd hun werk doen in de EU, zonder zich iets aan te trekken van nationale grondwetten en interne rechtsregels.
Joint EU/ USA investigating teams will operate uncontrolled in the? U, in violation of national constitutions and domestic law.
DutchAids is een ziekte die zich verspreidt zonder zich iets aan te trekken van grenzen en daarom is het besluit van vandaag dat gezondheid een zaak van individuele staten dient te zijn geen goed besluit.
AIDS is a disease that spreads regardless of borders and therefore today ’ s decision that health should be a matter for individual states is not a good one.
DutchHet komt gelukkig steeds minder vaak voor dat ondernemingen ingrijpende reorganisaties doorvoeren zonder zich iets aan te trekken van deze fundamentele ideeën, maar het gebeurt af en toe nog wel.
It is, thankfully, increasingly rare to see companies embarking on damaging restructuring operations, ignoring these fundamental concerns, but it does sometimes happen.
DutchDe milieuorganisaties daarentegen kunnen nu kiezen waarin zij geïnteresseerd zijn, binnen de gehele Unie en zonder zich iets aan te trekken van criteria die gelden voor betrokken partijen.
Instead, the environmental organisations should now be able to choose, within the entire Union and ignoring criteria relating to interested parties, which area they are interested in.
DutchVeeleer kunnen milieuorganisaties nu waarschijnlijk - in de hele Unie en zonder zich iets aan te trekken van de criteria inzake betrokken partijen - kiezen in welke sector zij geïnteresseerd zijn.
Instead, the environmental organisations should now be able to choose, within the entire Union and ignoring criteria relating to interested parties, which area they are interested in.

Other dictionary words

Dutch
  • iets aan te trekken

Have a look at the English-Thai dictionary by bab.la.