"Ik koop" English translation

NL

"Ik koop" in English

See the example sentences for the use of "Ik koop" in context.

Similar translations for "Ik koop" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
koop noun
kopen verb

Context sentences for "Ik koop" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk koop al mijn kleren tweedehands op rommelmarkten en in tweedehandswinkels.
I get all my clothes secondhand from flea markets and thrift stores.
DutchEn tegen de ouderen zeg ik: koop op je oude dag een goede en betaalbare woning!
And to older people I would say: acquire a nice, inexpensive place to live in the autumn of your years.
DutchAls ik een voorverpakt stuk ham koop, kan ik aflezen hoeveel die ham per kilo kost en wat ik moet betalen.
If I bought an unwrapped piece of ham, I could see the selling price and the cost per kilo.
DutchIk koop het spul in het gele doosje omdat ik dat altijd doe.
I buy the stuff in the yellow box because I always have.
DutchZegt zij: "Ik koop het, maar ik ga het ook namaken."
She said, "I'll buy it, but I'm also going to replicate it."
DutchIk ging dolgraag naar die winkel, maar op een bepaald moment vroeg ik me af: waarom koop je nooit iets?
I used to love going to this store, but on one occasion I asked myself, well how come you never buy anything?
Dutch" Waar koop ik die goede, nieuwe producten? "
" Where can i get these fine, new items? "
Dutch(gelach) Want ik ben nu ouder dan George Burns was toen hij zei: "Op mijn leeftijd koop ik al geen groene bananen meer."
(Laughter) Because I'm older now than George Burns was when he said, "At my age, I don't even buy green bananas."
DutchDit betekent dat, wanneer ik dit product koop, ik een kans van één op vier heb dat ik ook krijg wat er op het etiket staat.
This means that when I purchase this product I have a one in four chance of getting what is described on the label.
DutchIk wil zeker weten dat de echinacea of de ginseng die ik bij de reformwinkel koop, aan de kwaliteitseisen voldoet.
I want a guarantee that when I go into my local health food shop the echinacea or ginseng I buy is of a high quality and standard.
DutchIk koop eigendom om te onderverhuren.
Dutch♫ dan koop ik een weesmeisje, ♫
♫ Buy myself a little orphan girl ♫
DutchNormaal gezien koop ik die niet.
DutchIk koop een tweede eigendom.
DutchMaar ik koop niets nieuws.
DutchIk koop mijn eerste huis.
DutchEn ik koop je een hoed.
DutchAls ik elders producten koop die hier in grote hoeveelheden beschikbaar zijn, kan ik echter onmogelijk zeggen dat de markt niet wordt verstoord.
When I buy products elsewhere, which are available here in abundance, then of course I cannot assume that there will be no disruption to the market.
DutchDe Times kan ik in Londen voor 35 pence kopen - excuses voor de kop over het verwijderen van de parlementsleden voor Labour - maar kost 400 % meer wanneer ik hem in Frankrijk koop.
The Times I can buy in London for 35p - I apologise for its headline about banning Labour MEPs - costs 400 % more when I buy it in France.
DutchAls ik een andere verpakking koop, lees ik dat die twee porties bevat - geen idee hoe groot die zijn -, dat het totale gewicht 116 gram bedraagt en de prijs zoveel.
If I bought a prepacked item, I could see that there were two pieces, but had no idea how big they were: it would just say 116 grams and the selling price.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik koop

Moreover, bab.la provides the Greek-English dictionary for more translations.