"Ik koos" English translation

NL

"Ik koos" in English

See the example sentences for the use of "Ik koos" in context.

Similar translations for "Ik koos" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
kiezen verb

Context sentences for "Ik koos" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk koos de taal van silhouette omdat het grafisch erg efficiënt is.
And I chose the language of silhouette because graphically it's very efficient.
DutchIk kon niet zoveel lopen als vroeger, dus koos ik voor tien cm hoge hakken.
I couldn't walk as much as I used to, so I opted for five-inch heels.
DutchDe meeste van mijn bestemmingen koos ik uit omdat ik erover had gehoord via de media.
Most of the places I went to, I decided to go there because I've heard about it through the media.
DutchIk koos deze hier omdat ze er zo ingewikkeld en rommelig uitziet.
And I chose this one because it's complicated and messy looking, right.
DutchBinnen de zoölogie, koos ik de richting van entomologie, de wetenschap van insecten.
And then, within zoology, I took the course or the discipline of entomology, the science of insects.
DutchIk koos voor heel eenvoudige lijntekeningen. ~~~ Ziet er nogal stom uit.
I opt for very simple line drawings -- kind of stupid looking.
DutchIk koos voor drie operaties waarvan één experimenteel.
I opted in for three surgeries, and one of them was experimental.
DutchToen het tijd werd voor mijn promotieonderzoek, koos ik het nieuwe veld van de landschapsecologie.
And so when it became time for me to do my graduate studies, I studied this emerging field of landscape ecology.
DutchHeel slim koos ik dus roeien, waar ik erg goed in werd.
So I cleverly chose rowing, which I got very good at.
DutchIk koos een stuk millimeterpapier, ik ben een fysicus.
I grabbed a piece of graph paper -- I'm a physicist.
DutchEen jaar geleden koos ik met opzet voor Bangladesh als mijn eerste bestemming voor een gewoon bilateraal werkbezoek.
A year ago I deliberately chose Bangladesh as my first destination on a normal bilateral field trip.
DutchIk koos twee mensen die ik wilde zijn, en ik vroeg hen me beschrijvingen te sturen van hoe te handelen zoals zij op Facebook.
And I chose two people to be, and I asked them to send me descriptions of how to act as them on Facebook.
DutchIk had andere kansen, maar die koos ik niet.
I had other options, but I didn't choose them.
DutchEn natuurlijk waren de verhalen, die ik koos te vertellen, science fiction verhalen: "Terminator", "Aliens", en "The Abyss".
And of course the stories that I chose to tell were science fiction stories: "Terminator," "Aliens" and "The Abyss."
Dutch(Applaus) Ik koos papiersnijden omdat papier goedkoop is, het is licht, en je kunt het gebruiken op veel verschillende manieren.
(Applause) I chose papercutting because paper is cheap, it's light, and you can use it in a lot of different ways.
DutchIk koos er voor geen onrust te zaaien.
DutchIk koos voor 2.000 jaar als minimumleeftijd, want ik wilde beginnen bij wat we het jaar nul noemen en van daaruit terug werken.
I selected 2,000 years as my minimum age because I wanted to start at what we consider to be year zero and work backward from there.
DutchIk koos voor bedrog omdat het interessant is, maar het vertelt ons ook iets over de beurssituatie waarin we verkeren.
And the reason I picked cheating is because it's interesting, but also it tells us something, I think, about the stock market situation we're in.
DutchWelke metalen koos ik?
DutchIk koos voor dit instrument.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik koos

Have a look at the Greek-English dictionary by bab.la.