"Ik kreeg te horen" English translation

NL

"Ik kreeg te horen" in English

See the example sentences for the use of "Ik kreeg te horen" in context.

Similar translations for "Ik kreeg te horen" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
krijgen verb
te adverb
te preposition
horen noun
English
horen verb
adverb
English

Context sentences for "Ik kreeg te horen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk kreeg te horen dat bij de tweede lezing alleen schriftelijke stemverklaringen kunnen worden afgelegd.
I was told that there are only written declarations in the case of second readings.
DutchIk werd aangevallen, ik werd voor vandaal uitgemaakt; en ik kreeg te horen dat ik mij als een voetbalsupporter gedroeg.
I was attacked; I was called a hooligan; I was told I had behaved like a football supporter.
DutchDus ik kreeg te horen van geitenhoeders die het ontvangen geld hadden gebruikt om een paar geiten bij te kopen.
So I would hear from goat herders who had used that money that they had received to buy a few more goats.
DutchIk kreeg te horen dat het, als het überhaupt al mogelijk was, enkele maanden zou duren om die informatie boven tafel te krijgen.
I was told that, even if it were possible, it would take several months to find this information.
DutchOp school werd ik net onderwezen over natuurkunde, en ik kreeg te horen dat als iets bestaat, het altijd meetbaar is.
At school I was being just taught about physics, and I was told that if there is something that exists, then it is measurable.
DutchIk kreeg te horen ik dyslectisch was.
DutchIk ben naar het kantoor van de heer Kinnock gegaan om de brief voor het debat te lezen, maar ik kreeg te horen dat ik hem misschien na het debat mocht inzien.
I applied to Mr Kinnock's office so as to be able to study the letter before the debate, but I was told that I could possibly get to examine it after the debate.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik kreeg te horen

Translations into more languages in the bab.la Danish-English dictionary.