"Ik kwam" English translation

NL

"Ik kwam" in English

See the example sentences for the use of "Ik kwam" in context.

Similar translations for "Ik kwam" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
komen verb

Context sentences for "Ik kwam" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk kwam daar een zaal binnen met duizend mensen, waaronder heel weinig vrouwen.
I entered a room where there were thousands of people, but only a few women.
DutchIk kwam terug na twee maanden, en de 26 kinderen kwamen heel, heel stil binnen.
I came back after two months, and the 26 children marched in looking very, very quiet.
DutchEn zo kwam ik tot een door paniek gedreven zoektocht naar de perfecte talenmethode.
And that set me on this panic driven search for the perfect language method.
DutchEr was er nog een die ik tegen kwam, en die is "red een vis die verdrinkt."
So, there was another one that I came across, and it's "saving fish from drowning."
DutchUIteindelijk kwam ik van de sofa af, en begon ik een nieuwe expeditie te plannen.
I did eventually get off the sofa, and start planning another expedition.
DutchIk kwam je eigenlijk behoeden...... voor 'n grote vergissing met die ouwe.
Actually, I came in here to save you from making a big mistake with that older guy.
DutchWant tegen de tijd dat ik van die afdeling kwam, was ik tot weinig meer in staat.
Because by the time I got out of that unit, I was not functional at all.
DutchZoals vele mensen kwam ik tot de conclusie dat ik vreselijk was in talen.
I, like many people, came to the conclusion that I was terrible at languages.
DutchIk kwam hier om een voedsel-revolutie te starten waarin ik zo hartgrondig geloof.
I came here to start a food revolution that I so profoundly believe in.
DutchIk gaf hem het geld, want ik kwam uit Riverdale dus ik had meer geld dan hij.
But I gave him the money, because I was from Riverdale so I had more money than he did.
DutchDeze kwestie speelt nu al een lange tijd, al lang voordat ik bij de Commissie kwam.
This issue has been going on for a long time now, long before I came to the Commission.
DutchEn toen hij ook de tweede dag kwam, dacht ik: "Wow, hij is echt helemaal weg van cartoons.
And as he came the second day, I thought, "Wow, that's really a cartoon lover."
DutchZo zag ik er uit toen ik uit het ziekenhuis kwam na bijna vier maanden.
This is how I was when I returned from the hospital after nearly four months.
DutchAls ik er niet net uit kwam, zou ik zeggen dat je je verstand verloor.
If I hadn't just been sitting in it, I would say that you had lost your mind!
DutchNet als u kwam ik er op maandag achter dat dit amendement niet ontvankelijk was.
Like you, I learned on Monday that this amendment was inadmissible.
DutchIk kwam net langs om mijn eer te betuigen... en hier ben je weer, neergeschoten en alles.
Well, just came by to pay my respects... and here you are getting all shot up again.
DutchIk kwam om tien voor vier binnen en zag mijn naam reeds op het scherm staan.
I arrived at ten to four and as I was entering, I saw my name light up.
DutchIk kwam thuis bij mijn vrouw en zei: "Ik heb een personage gebaseerd op jou."
I came home to my wife and I said, "I created a character after you."
DutchIk kwam door deze zin tot nadenken, want dit is volgens mij de clou.
This phrase troubled me greatly because I think it is the key to the problem.
DutchIk kwam terug thuis en zei tegen mijn moeder: 'Ik zou in een dorp willen wonen en werken.'
I came back home, told my mother, "I'd like to live and work in a village."

Other dictionary words

Dutch
  • Ik kwam

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Romanian dictionary.