"Ik laat het hierbij" English translation

NL

"Ik laat het hierbij" in English

See the example sentences for the use of "Ik laat het hierbij" in context.

Similar translations for "Ik laat het hierbij" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
laat adjective
laat adverb
English
laten verb
het pronoun
English
het article
English
spijten verb
regenen verb
English
motregenen verb
hagelen verb
English
vriezen verb
English
lukken verb
sneeuwen verb
English
waaien verb
ladderen verb
English
dunken verb
hierbij adverb
English
hierbij
hét article
English

Context sentences for "Ik laat het hierbij" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk laat het hierbij, maar ik wil dat dit in de notulen wordt opgenomen.
I will say no more, but this must be included in the Minutes.
DutchDames en heren, ik laat het hierbij.
I shall stop there, ladies and gentlemen.
DutchEr is nog maar weinig tijd, dus ik laat het hierbij en ik zal de minister in het belang van de heer Fitzsimons niet vragen om een antwoord.
Due to the time constraints, I will leave it at that and not ask the Minister to give me a response in view of Mr Fitzsimons ' interest.
DutchIk laat het hierbij, in het besef dat ik slechts enkele aspecten van het complexe thema naar voren heb gebracht, maar meer kan ik niet doen in de tijd die mij gegeven is.
I shall stop here, aware that I have highlighted only a few aspects of this difficult subject, but that is all I can do in the time allotted to me.
DutchIk laat het hierbij, mijnheer de Voorzitter, maar dit was niet de enige gram die ik wilde halen: er zijn wel meer dingen op deze begroting die mij en mijn fractie niet overtuigen.
I shall end there, Mr President, although the unconvincing aspects of this budget do not stop there and will lead me personally to vote against it.
DutchIk laat het hierbij om de tijd van dit Huis niet in beslag te nemen, maar ik zou het zeer op prijs stellen als de Raad eindelijk eens begon met vragen van een jaar geleden te beantwoorden.
I will leave it at that so as not to take up the time of this House, but I would very much appreciate it if the Council could finally start to answer questions of a year ago.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik laat het hierbij

Have a look at the Chinese-English dictionary by bab.la.