"Ik laat u" English translation

NL

"Ik laat u" in English

See the example sentences for the use of "Ik laat u" in context.

Similar translations for "Ik laat u" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
laat adjective
laat adverb
English
laten verb
u pronoun
English

Context sentences for "Ik laat u" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk laat u achter in de beste handen die er zijn, namelijk die van de heer Provan.
I leave you in the most capable hands possible, those of Mr Provan.
DutchIk laat u zien wat er gebeurt als je een kwartje op het apparaat legt.
I'm going to show you what happens when you put a quarter on the machine.
DutchIk laat u de verantwoordelijkheid voor de vooruitzichten die u hieromtrent heeft geschetst.
I am happy to leave you with the responsibility for the prospects which you have opened up.
DutchIk laat u en de plenaire vergadering eenvoudigweg oordelen of dit al dan niet een dom amendement is.
I will let you and this House judge whether there is anything stupid in this amendment.
DutchEn ik laat u een paar voorbeelden zien -- met dat idee van het voelen van onze omgeving en het bewegen.
And I'll show just a few examples -- again, with this idea of sensing our environment and actuating it.
DutchEn ik laat u het 15 miljoen dollar plaatje zien.
And I'll show you the 15 million dollar picture.
DutchIk laat u deze tekst onmiddellijk toekomen.
I shall have a copy sent to you shortly.
DutchDus ik laat u nu de sheet zien.
DutchIk laat u nog even wachten met het beantwoorden van deze vraag, want er zijn twee aanvullende vragen gesteld conform het Reglement.
I would like to stay with this matter as, pursuant to the Rules of Procedure, I have received two supplementary questions.
DutchIk laat u raden.
DutchIk laat u weten dat na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam enkele wetgevingsverslagen die op de agenda voor deze vergaderperiode staan, onder een andere procedure vallen.
I would inform the House that following the entry into force of the Amsterdam Treaty, certain legislative reports on the agenda for this part-session are affected by changes in procedure.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik laat u

Even more translations in the English-Hindi dictionary by bab.la.