"Ik lees" English translation

NL

"Ik lees" in English

See the example sentences for the use of "Ik lees" in context.

Similar translations for "Ik lees" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
lees- adjective
English
lezen noun
English
lezen verb
les noun
English

Context sentences for "Ik lees" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMaar in deze context lees ik slechts een verkorte versie voor van die teksten.
But in this context I'm just going to read an abridged version of those texts.
DutchIk lees het drie of vier keer en ik denk, "Bevestigt hij echt intelligent design?
I read it three or four times and I think, "Is he really endorsing intelligent design?
DutchIk lees echter geschiedenisboeken en weet en begrijp wel iets van die gebeurtenis.
However, I read history and I have some knowledge and understanding of it.
DutchDeze boodschap lees ik ook in het verslag waarover wij het vandaag hebben.
That, as I understand it, is also the message of the report we are today debating.
DutchWat ik lees op WebMD: "De prognose is slecht voor voortschrijdende niercelkanker.
Well, so what I read on WebMD: "The prognosis is poor for progressing renal cell cancer.
DutchIk lees u de uitslag voor van de derde stemronde voor de verkiezing van de quaestoren:
I can announce the results of the third ballot for the election of Quaestors:
DutchIk denk niet dat er een andere term voor te bedenken valt als ik die slotverklaring lees.
I do not think there is any other word for it when I read this final declaration.
DutchMet bezorgdheid lees ik de berichten over misbruik van belastinggeld op provinciaal niveau.
I read with concern reports about the misuse of tax revenue at provincial level.
DutchZoals afgesproken lees ik nu de uitslag voor van de stemming over de ombudsman.
I shall now announce the result of the ballot for the election of the Ombudsman, as agreed.
DutchIk lees u echter met genoegen de desbetreffende tekst van het Verdrag van Amsterdam voor.
I am happy to read out the relevant passage from the Amsterdam Treaty again.
DutchAls ik de Süddeutsche Zeitung van hedenmorgen lees, ben ik daarop niet gerust.
Reading this morning's Süddeutsche Zeitung, I am not sure that he is.
DutchIk lees jaar in jaar uit dat het beter wordt, maar ik weet nooit hoeveel beter het wordt.
Every year, I read that things are improving, but I never know by how much.
DutchIk lees u de verklaring voor die commissaris Barnier na die ontmoeting heeft afgegeven:
I should like to read out the statement made by Commissioner Barnier after that meeting:
DutchIk heb wel een hele stapel Duitse vertalingen, maar ik lees de tekst liever in mijn eigen taal.
Although I have a whole stack in German, I would prefer them in my own language.
DutchIk lees het in het Engels voor, omdat het in het Engels is opgesteld.
Madam President, the Socialist Group proposes the following oral amendment.
DutchIk lees u een paar zinnen voor in het Engels, want ik heb de Engelse tekst voor mij.
I shall read out a few sentences in English, because I have the English text in front of me.
DutchHoe vaker ik dit lees, hoe meer ik het een uitstekend werkstuk vind.
The more I read through it, the more it strikes me just how excellent it is.
DutchIk lees nogmaals de laatste twee regels van de oorspronkelijke Spaanse tekst voor:
I shall therefore read out the Spanish text of the last two lines.
DutchAls u ze op mijn bureau laat lees ik ze door wanneer ik daar tijd voor vrij kan maken...
If you leave them on my desk, I'll have a read at my appropriate time.
DutchOm eventuele verwarring over dit vraagstuk te vermijden, lees ik u de brief nu voor.
So that there is no room for error or misinterpretation, I would prefer to read you the letter.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik lees

Have a look at the English-Chinese dictionary by bab.la.