"Ik legde" English translation

NL

"Ik legde" in English

See the example sentences for the use of "Ik legde" in context.

Similar translations for "Ik legde" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
legde verb
English
leggen verb

Context sentences for "Ik legde" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk legde contact met een kind uit Swat dat in dit soort madrassa studeerde.
I made contact with a child from Swat who studied in a madrassa like this.
DutchMijnheer Libicki legde naar ik meen de nadruk op de noodzaak van hulp op lokaal niveau.
I think it was Mr Libicki who highlighted the need for aid at local level.
DutchIk legde hem alle standaardbehandelingen voor die hij elders ook had gehoord.
And I would lay out all the standard treatment options that the patient had heard elsewhere.
DutchEn ik deed precies wat ik met u gedaan heb, en ik vertelde ze en legde hen alles uit.
And I did exactly what I did with you, and I told them and explained them and the whole thing.
DutchIk legde dit voor aan mijn collega's in de antropologie op Stanford en vertelde hen hetzelfde verhaal.
I took this to my colleagues at Stanford in anthropology and told them the same story.
DutchOp 3 oktober vorig jaar legde ik hier in het Parlement een verklaring af over het ongeval in Toulouse.
On 3 October last year I made a declaration here in Parliament on the Toulouse accident.
DutchIk legde deze groei aan complexiteit uit door te verwijzen naar de zogenaamde 'niet-nul-somheid'.
Now, I explained this growth of complexity by reference to something called "non-zero sumness."
DutchIn een handomdraai pakte ik mijn portemonnee, legde het geld op de toonbank en het boek was van mij.
Before you could say " knife " I had opened my wallet, put my money on the table and had a copy of the book.
DutchMijnheer de Voorzitter, mijn excuses dat ik het accent verkeerd legde bij het uitspreken van de naam Sacrédeus.
Mr President, I should like to apologise for having put the emphasis on the wrong syllable of Mr Sacrédeus's name.
DutchNelson Mandela was nogal verrast door het voorkomen van de zangeres en ik legde hem uit wie ze was.
(Laughter) And Nelson Mandela was quite surprised at the appearance of the singer and I was explaining to him at the time who she was.
DutchIk legde hem snel uit dat ik psycho-sociale adviesverleners zou opleiden, en centra zou openen, en ik legde hem uit waarom.
And I explained to him quickly, I would train psycho-social counselors, I would open centers, and I explained to him why.
DutchIk legde hun een probleem voor, namelijk het opzetten van een verkiezingsforum voor hun gemeenschap.
I posed a problem in front of them, which was to put on an election forum for their own community. ~~~ They produced fliers. ~~~ They called offices. ~~~ They checked schedules.
DutchIk trof een verrassend opgewekte heer Birdal aan, die een moed en vastberadenheid aan de dag legde die ik niet alleen als zeer inspirerend heb ervaren, maar die mij ook deemoedig maakten.
I found Mr Birdal in amazingly good spirits and in a state of courage and determination that I found both inspiring and humbling.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik legde

Translations into more languages in the bab.la English-Vietnamese dictionary.