"Ik liep" English translation

NL

"Ik liep" in English

See the example sentences for the use of "Ik liep" in context.

Similar translations for "Ik liep" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
liep verb
English
lopen verb

Context sentences for "Ik liep" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchAlsof na ieder examen, wanneer ik de klas uit liep, de leraar zei: "Hé, zeg eens.
It's like after every exam, when I walk out, the teacher would say, "Hey, come.
DutchEn zo, voor de eerste en enige keer in mijn leven liep ik dan eindelijk in de pas.
And so, for once, for the only time in my life, I was finally in the mainstream.
DutchOp een dag liep ik op de markt met mijn vrouw, en iemand toonde me een kooi.
I was walking in the market one day with my wife, and somebody stuck a cage in my face.
DutchIk liep naar Ashland in Oregon, waar je een graad in milieuwetenschappen kon halen.
I walked up to Ashland, Oregon, where they were offering an environmental studies degree.
DutchIk liep de tien km terug en het was de kortste wandeling die ik ooit maakte.
I walked the 10 kilometers back and it was the shortest walk I ever had.
DutchIk liep als een zombie rond, maar overdag heb ik nog geopereerd ".
I walked around like a zombie but during the day I also performed operations. '
DutchToen ik door Afghanistan liep in de winter van 2001-2002, zag ik taferelen als dit.
When I walked across Afghanistan in the winter of 2001-2002, what I saw was scenes like this.
DutchEerder liep ik daarop vast bij mijn voorstellen tot bescherming tegen asbest.
I have come unstuck on this point before, when I made proposals for protection against asbestos.
DutchZe zei, "Ik liep weg van Auschwitz het leven in en ik deed een gelofte.
She said, "I walked out of Auschwitz into life and I made a vow.
DutchIk liep midden op de weg naar het treinstation, en alles onder 14th Street was gesloten.
And I walked down the middle, up to the train station, and everything below 14th Street was closed.
DutchDe volgende melding was: "Ik liep naar deze plek en vond de vuilnisbak achter het huis.
And the next report we got said, "I walked over to this location, found the trashcan behind the house.
DutchOp een dag liep ik door Union Square en zag dit gebouw dat in 2005 net was gebouwd.
Well one day I was walking through Union Square, and I saw this building, which had just been built in 2005.
DutchToen ik door Afghanistan liep, verbleef ik bij mensen als deze.
When I walked across Afghanistan, I stayed with people like this.
DutchIk bond mijn zusje op mijn rug -- gloedheet -- en ik liep 10 kilometer met haar op mijn rug.
Now I put my sister on my back -- burning -- and I walked 10 kilometers with her strapped on my back.
DutchIk zweer het. ~~~ Ik liep zijn kantoor uit: "Ik zal autorijden.
And I swear to God, I walked out of his office, "I will drive.
DutchVervolgens leefde ik de hele dag mijn kinderdroom: ik liep door het bos met deze beer.
And then I spent the entire day living my childhood dream of walking around with this bear through the forest.
DutchMaar heel vaak liep ik ook vast in de rijstebrij van verwijzingen, waardoor ik uiteindelijk met lege handen stond.
However, I also frequently ran aground in the soup of links, and ended up empty-handed.
DutchIk liep naar de achterkant van het vliegtuig.
I walked to the back of the plane, I sat down, and a thought came to me.
DutchOp een nacht liep ik wacht en werd ik in mijn been geraakt.
One night I was walking point and took a round in my leg.
DutchIk liep over naar de duistere kant, en ik liet me helemaal gaan.
I went to the dark side, and I just indulged myself.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik liep

Search for more words in the Turkish-English dictionary.