"Ik liet" English translation

NL

"Ik liet" in English

See the example sentences for the use of "Ik liet" in context.

Similar translations for "Ik liet" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
laten verb

Context sentences for "Ik liet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk liet al zien dat ze meestal op deze zegels staan, die heel erg klein zijn.
So as I showed you, they're usually found on these seals that are very, very tiny.
DutchIk liet me enigszins meeslepen, maar ik zal nu commentaar geven op de amendementen.
I got a little emotional there but I should now comment on the amendments!
DutchAls ik "nee" zei, belaagde ze me weer, en als ik "ja" zei, liet ze me met rust.
And if I said, "No," she'd assault me again, and if I said, "Yes," she'd leave me alone.
DutchDit zijn de oordelen zoals ik u eerder liet zien, de morele oordelen.
So these are the judgments I showed you before, people's normal moral judgments.
DutchIk bedoel, ik liet jullie om computermodel zien, maar een computer begrijpt geen dingen.
I mean, I showed you a computer model, but a computer is not understanding.
DutchIk dacht dat hij een grapje maakte toen hij het liet zien. ~~~ Ik dacht dat het bewerkt was.
Let's do it backwards -- I thought he was joking when he first showed it to me.
DutchDie simulatie die ik je liet zien waarvan je dacht dat het vogelgriep was, dat was SARS.
And that simulation that I showed you that you thought was bird flu -- that was SARS.
DutchIk liet ze deze video zien met het eenvoudige ontwerp van RHex hier.
And I talk next. ~~~ I showed them this video with the simple design of RHex here.
DutchHet zou echter onjuist zijn als ik u niet liet weten wat ik van dit debat vind.
It would not, however, be right for me not to let you know my feelings regarding this debate.
DutchZo belandde ik in de isoleercel, want ik liet mijn gevoelens de vrije loop.
That's how I ended up in solitary, because I let my feelings be known.
DutchWe liepen er rond en we kwamen een vrouw tegen die ik mijn boek liet zien.
So we just walked around, and we met a woman, and I showed her my book.
DutchIk liet dat moment dan bestaan, en dan vroeg ik ze: "Vertel eens wie wie is?"
And I would always leave that moment, and we would ask them, "So can you tell me who is who?"
DutchDeze vis is 20 procent, 50 procent gedegradeerd en dan degene die ik liet zien, 70 procent.
The fish is degraded 20 percent, 50 percent and then the one I showed you, 70 percent.
DutchDit huis is een mausoleum, als het aan mij lag liet ik het steen voor steen slopen.
If I have my way, I'll pull the damn thing down brick by brick.
DutchVervolgens liet ik me in New York drie dagen en nachten invriezen in een blok ijs.
The next one is I froze myself in a block of ice for three days and three nights in New York City.
DutchIk liet studenten bijvoorbeeld pennen worden: een blauwe pen, groene pen, zwarte pen.
there's blue pen, red pen, green pen, black pen. ~~~ And someone sits down and draws a picture.
DutchEn ik liet ze zitten, en haalde glazen water voor ze -- OK, ik heb het.
And I sat them down, and I got them glasses of water -- OK, I got it.
DutchIk heb ze dramatisch in de steek gelaten, omdat ik het steeds opnieuw liet gebeuren, steeds opnieuw.
And I failed them dramatically, because I allowed it to go on and on and on.
DutchEn ik liet al de bladeren vallen van de bomen op mijn grond.
And I let all of the leaves fall from the trees that I have on my property.
DutchToen liet ik stukken open zodat je degene kon zien die er al stond.
And then I left gaps so you could see the one that was done before.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik liet

Translations into more languages in the bab.la Italian-English dictionary.