"Ik loop" English translation

NL

"Ik loop" in English

See the example sentences for the use of "Ik loop" in context.

Similar translations for "Ik loop" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
loop noun
lopen verb

Context sentences for "Ik loop" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk loop over het podium, besteed geen aandacht aan de besturing van mijn benen.
I'm walking around the stage -- I'm not attending to the control of my legs.
DutchDan loop ik meestal zo door de kamer, (Gelach) om er eentje te vinden.
And what I normally do is walk 'round a room -- (Laughter) -- trying to find one.
DutchIk loop ietwat vooruit en vraag de afgevaardigden of er bezwaren zijn.
I am going to anticipate slightly, and ask our colleagues if there are any objections.
DutchAls ik voorbij een brandende sigaret loop, krijg ik een astma-aanval, vooral in dit gebouw.
I just have to pass a cigarette and I have an asthma attack, especially in this building.
DutchZowaar ik hier vandaag tegen jullie praat ik loop in totaal al 5 jaar.
As I stand here today talking to you guys, I've been running for the grand sum of five years.
DutchIk wil recht voor mijn standpunt uitkomen, ook indien ik daarmee het risico loop polemisch te worden.
I would like to be totally clear, even at the risk of appearing antagonistic.
DutchIk loop hard op deze, en heb de halve wereld geshockeerd in deze.
And so, I run on these, and have shocked half the world on these.
DutchIk sla wat over nu, want ik loop wat achter. ~~~ Ik wil jullie snel laten zien wat ik heb gemaakt.
Now, I'm going to skip ahead since I'm sort of running [behind].
DutchIk ben in de loop van dit betoog herhaaldelijk in de rede gevallen.
I have been distracted during the course of this address.
DutchEn ik vond in de loop van mijn studie enkele verbazingwekkende zaken die me nooit eerder waren opgevallen.
And I found some astonishing things in the course of my study that had never occurred to me.
DutchIk loop het risico dat ik in herhaling val, maar zo'n databank heeft absoluut positieve gevolgen voor de burgers.
At the expense of repeating myself, this will ensure that it is to the citizens ' advantage.
DutchAmbassadeur en ik loop de wereld rond."
I'm Dr. Francis; I'm a U.N. Ambassador and I'm walking around the world."
DutchIk loop binnen in haar kamer, en daar was een bedeesd meisje. ~~~ Ze was kaal en wilde haar kaalheid verbergen.
I walk into her room, and there was a shy girl, and she was bald, and she was trying to hide her baldness.
DutchIk loop de presentielijst door, Ik gebruik het lunchuur.
I take attendance. ~~~ I take lunch hour.
DutchIk heb in de loop van het jaar 251 onderzoeken afgesloten.
I closed 251 inquires during the year.
DutchEn ik zei; "Nou, ik loop voor het milieu."
And I’d say, "Well, I’m walking for the environment."
DutchWanneer ik verder weg loop, wordt het onscherper.
And if I get really far away I'm blurry.
DutchIk loop snel even door een aantal onderwerpen.
Let me just briefly mention a few points.
DutchIk kan spelen terwijl ik sta, zit of loop.
I can play from standing, sitting or walking.
DutchAls hij met mij schriftelijk contact wil opnemen, zal ik in de loop van de volgende weken een duidelijker antwoord trachten te geven.
If he would like to get in touch with me in writing I will try to be more explicit as the weeks pass.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik loop

Translations into more languages in the bab.la English-Japanese dictionary.