"Ik maak me zorgen" English translation

NL

"Ik maak me zorgen" in English

See the example sentences for the use of "Ik maak me zorgen" in context.

Similar translations for "Ik maak me zorgen" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
maken verb
me pronoun
English
zorgen noun
English
zorgen verb

Context sentences for "Ik maak me zorgen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk maak me zorgen: de onderhandelingen met Egypte lopen al drie jaar.
I am concerned, as the negotiations with Egypt have gone on for three years now.
DutchIk maak me zorgen over die onmacht de echte problemen aan te pakken.
I am concerned about this inability to get to grips with the real problems.
DutchIk maak me zorgen over de gevolgen van de discussie in deze vergaderzaal.
I am concerned about the outcome of this discussion in the House.
DutchIk maak me zorgen over de rol van het Parlement in dit hele proces.
I am concerned about the role of Parliament in this whole process.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik maak me zorgen over het uitstel waar Zweden nu over onderhandeld heeft.
Madam President, I am concerned about the delay which Sweden has now negotiated for itself.
DutchIk ben niet tegen zijn benoeming, maar ik maak me zorgen over de omstandigheden eromheen.
I am not against his nomination but I am concerned about the more general circumstances surrounding it.
DutchIk maak me zorgen over haar elke keer als ze door dat land reist.
I worry about her every time she travels across that country.
DutchIk maak me zorgen want overal om mij heen, zelfs in mijn verre familie, zie ik religie die wordt gemanipuleerd.
I worry because all around me, even within my extended family, I see religion being manipulated.
DutchIk maak me zorgen om hoe we ze noemen en niet noemen.
I'm worried what we call them and don't call them.
DutchMaar ik maak me zorgen want dit geld is zo belangrijjk.
But I worry because this money is so important.
DutchIk maak me zorgen over de Europol-situatie.
I am concerned about the situation as regards Europol.
DutchIk maak me zorgen over de huidige ontwikkeling in dit land en denk dan ook dat we ons strenger moeten opstellen.
The current developments in Cuba seem to me to be problematic and must be subject to the utmost rigour on our part.
DutchIk maak me zorgen over de gevolgen van dit voorbarige besluit voor de mensen in Noord-Ierland die ik vertegenwoordig.
I am concerned at the effect which this premature decision will have on the people I represent in Northern Ireland.
DutchIk maak me zorgen over de mogelijkheid van kleine bedrijven en producenten om zich te laten gelden op de markt.
The opportunity of small companies and manufacturers to make their influence felt in the market worries me considerably in that respect.
DutchIk maak me zorgen om het voortbestaan van de agrarische familiebedrijven nu de situatie op de arbeidsmarkt buiten de landbouwsector verbetert.
With improving job opportunities outside agriculture I am worried about the continuity of family farming.
DutchIk maak me zorgen om de andere.
DutchMijnheer de Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Raad, ook ik maak me zorgen over de problemen die in het verslag-Schmid worden beschreven.
Mr President, Commissioner, Mr President-in-Office, I share your concern about the problems raised in the Schmid report.
DutchIk maak me zorgen om hem.
DutchAls psycholoog maak ik me zorgen over de wereld in het algemeen, maar ik maak me zorgen over hoe mensen zichzelf zien in mijn deel van de wereld.
As a psychologist, I worry for the world in general, but worry about the perception of how people see themselves in my part of the world.
DutchIk maak me zorgen dat een aantal van de ambitieuzere voorstellen in het verslag van mevrouw Lucas, bijvoorbeeld een vermindering van 80 procent, niet in verhouding staat tot de kosten.
I am worried that some of the more ambitious suggestions in Mrs Lucas ' report, for example an 80 % cut, are out of proportion to the cost.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik maak me zorgen

In the English-Vietnamese dictionary you will find more translations.