"Ik maan" English translation

NL

"Ik maan" in English

See the example sentences for the use of "Ik maan" in context.

Similar translations for "Ik maan" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
maan noun
English
maan- adjective
English
manen noun
English
manen verb

Context sentences for "Ik maan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEn nog een andere maan hier -- Ik weet zelfs niet welke het is.
And yet another moon there -- I don't even know which one it is.
Dutch100 miljoen -- hey, ik kan naar de maan.
100 million bucks -- hey, I can go to the moon.
DutchIk maan de Belgische overheid dus ook aan om onmiddellijk haar verplichting na te komen en ons die 4,74 miljoen euro te betalen.
I therefore urge the Belgian Government to comply with its obligation forthwith and pay us that EUR 4.74 million.
DutchIk maan u dus tot behoedzaamheid.
DutchOok 's nachts, bij volle maan, heb ik het gevoel dat mevrouw Fontaine me gezelschap houdt, en dus valt het werk me minder zwaar
Even at night, by the full moon, it will be as if Mrs Fontaine is with me to keep me company, and then my work will be easier. '
DutchIk maan tot bescheidenheid omdat ik graag zou zien dat deze toekomstige conventie niet de zoveelste verklaring wordt.
If I call for modesty, it is because I would not like to see this future convention becoming merely the latest in a long line of declarations.
DutchIk maan alle belanghebbenden tot voorzichtigheid en vraag ze geen ruimere ontwikkelingen binnen de Unie te bespreken voordat het ratificatieproces volledig is afgerond.
I would caution all interested parties against discussing broader developments within the Union before the ratification process has been comprehensively concluded within the European Union.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik maan

Even more translations in the English-French dictionary by bab.la.