"Ik meende dat" English translation

NL

"Ik meende dat" in English

See the example sentences for the use of "Ik meende dat" in context.

Similar translations for "Ik meende dat" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
menen verb
dat conjunction
English
dat pronoun

Context sentences for "Ik meende dat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk meende dat wij in dergelijke situaties niet konden worden gearresteerd.
I understood that we could not be arrested in such circumstances.
DutchIk meende dat ik ons standpunt moest toelichten en u vertellen waarom de Britse leden van de PSE-Fractie later vandaag tegen dit verslag zullen stemmen.
I felt that I needed to explain our position and say why the UK PSE will be voting against this report later today.
DutchDaardoor arriveerde ik op wat ik meende dat het juiste tijdstip was, dus mijn oprechte excuses aan alle leden van het Parlement voor dat misverstand.
Because of that I arrived at what I thought to be on time, so I genuinely apologise to all Members of Parliament for that misunderstanding.
DutchIk meende dat onze aanpak hier in het Europees Parlement steeds was de mondigheid van de burgers aan te moedigen, want dat hoor ik toch telkens opnieuw.
I believe it has always been our intention here in the European Parliament to encourage the emancipation of citizens, because I hear this said repeatedly.
DutchAls bergbewoner was ik liever wat verder gegaan, maar ik meende dat het goed zou zijn als het Parlement op de hoogte was van de huidige stand van de discussie.
As a mountain-dweller, I might have preferred to go further, but I felt it was right for Parliament to be able to see the current state of the debate.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik meende dat

More translations in the English-Spanish dictionary.