"Ik merkte" English translation

NL

"Ik merkte" in English

See the example sentences for the use of "Ik merkte" in context.

Similar translations for "Ik merkte" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
merken verb

Context sentences for "Ik merkte" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDat merkte ik pas toen een vliegtuig van de kustwacht boven me verscheen.
The first I knew about this was when the Coast Guard plane turned up overhead.
DutchIk merkte dat de lijn zich bevindt waar het enige vierkante gebouw van het dorp is.
Well, I noticed that line is about where the only square building in the village is at.
DutchBij 9 merkte ik - dat ik iets kon opmerken, was al geweldig - een verandering.
At nine, I noticed -- and it's wonderful that I could notice anything -- I noticed a change.
DutchDat begrijpt en waardeert deze Turkse regering steeds beter, zo merkte ik onlangs.
I noticed recently that this Turkish Government increasingly understands and appreciates this.
DutchIk merkte het voor het eerst op in een plaats waar ik veel tijd besteed -- mijn Facebook-pagina.
So I first noticed this in a place I spend a lot of time -- my Facebook page.
DutchIk merkte zoveel verandering op dit plein, dat ik dacht dat 12 jaar voorbij waren gegaan.
Seriously, with the amount of change I had noticed in this square, I thought it was 12 years.
DutchIk merkte ook dat Hollywood en Silicon Valley meer gemeen hebben dan ik dacht.
And I also found that Hollywood and Silicon Valley have a lot more in common than I would have dreamed.
DutchToen ik mij wat meer in de materie verdiepte, merkte ik tot mijn grote verbazing waarom het gaat.
Once I had immersed myself more deeply in the subject, I was amazed to learn what this was all about.
DutchMaar ik merkte dat er voordelen kleefden aan Hollywood.
But I found that there were some advantages to being in Hollywood.
DutchEn ik was een beetje langzaam, ik merkte het niet echt zo op.
And I was a bit slow, I didn't really take too much notice.
DutchIk merkte toen op dat de taal van de begroting waarschijnlijk de twaalfde taal binnen deze instelling is.
I made the point that the language of the budget is probably the twelfth language in this institution.
DutchDus was ik verrast toen ik op een dag merkte dat de conservatieven verdwenen waren uit mijn Facebookfeed.
And so I was surprised when I noticed one day that the conservatives had disappeared from my Facebook feed.
DutchIk was dan ook verheugd toen ik merkte dat de rapporteur een pleidooi voert voor een aantal zaken die ik van cruciaal belang vind.
I was therefore pleased to see the rapporteur address areas that I consider essential.
DutchNou ben ik allerminst religieus, en mijn vader evenmin, maar op dat punt merkte ik dat er hier iets gebeurde.
Now I'm not in the least bit religious, neither was my father, but at that point, I noticed something happening here.
DutchEn ik merkte dat er op de brug hier veel mensen waren -- je kunt ze nauwelijks over de brug zien wandelen.
And I noticed that on the bridge there, there's a lot of people -- you can just barely see them walking across the bridge.
DutchToen ik daar zo op dat ding stond, merkte ik op dat mijn handen zich als primitieve klauwen om de stang klemden.
And I'm jamming away on this thing, and I'm realizing that my hands look like primitive claws grasping onto the bar.
DutchAls Zweed en als lid van het Europees Parlement in Straatsburg en Brussel merkte ik dat hij een moedig man is.
As a Swede and as a Member of the European Parliament in Strasbourg and Brussels, I knew that here was a courageous man.
DutchIk merkte dat het huis bewoond werd.
I noticed that the house was occupied.
DutchBij 10 merkte ik een echte verandering.
DutchMaar wat later, na een paar maanden, op een dag terwijl ik op stap was, merkte ik plots honderden libellen op, honderden libellen.
But after some time, after some months, one day as I was going out and about, suddenly I noticed hundreds of dragonflies, hundreds of dragonflies.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik merkte

Translations into more languages in the bab.la Spanish-English dictionary.