"Ik mocht" English translation

NL

"Ik mocht" in English

See the example sentences for the use of "Ik mocht" in context.

Similar translations for "Ik mocht" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
mogen verb

Context sentences for "Ik mocht" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchVoor het geval u iets van plan mocht zijn - ik heb mijn tomaatbestendige pak aan.
I have my tomato-proof suit on just in case you were thinking of doing something.
DutchHier is mijn instapkaart - toch mocht ik van Air France niet mee met deze vlucht.
Here is my boarding pass - but Air France would not let me on the aeroplane.
DutchIk denk dat, mocht u deze concrete dingen doen, dit erg behulpzaam zou zijn.
I think it would be extremely useful if you were to implement these practical measures.
Dutch. ~~~ Ik mocht het eigenlijk niet.
I never practiced law a day in my life; I pretty much wasn't allowed to.
DutchIn december jongstleden mocht ik u meedelen dat de Malta-aanvraag opnieuw was geactiveerd.
Last December I was able to inform you that Malta's application had been reactivated.
DutchMocht ik wel herkozen worden, zal ik er zeer zeker op toe zien dat het ook gebeurt.
If I am re-elected, I will most certainly ensure that this happens.
DutchIk mocht deelnemen aan de delegatie van het Finse voorzitterschap, wat ik zeer waardeer.
I myself was able to be part of the presidential delegation, which I greatly appreciate.
DutchHet zou mij echter verheugen, dat wil ik duidelijk zeggen, mocht uu2026
I would really like to say, though, that I would also be glad if you...
DutchZe zeggen altijd: " Als ik het mocht overdoen, zou ik weer voor deze ervaring kiezen
They all say that given a second chance, they would do it all again.
DutchIk had de stokken niet langer nodig, ik mocht die stokken niet hebben.
I no longer required the sticks; I wasn't allowed to have these sticks.
DutchZe heeft mijn leven gered doordat ik naar het toilet mocht gaan in de lounge van de leerkrachten.
She saved my life by letting me go to the bathroom in the teachers' lounge.
DutchToen mocht ik ook namens de fractie het woord voeren en onze argumenten naar voren brengen.
At that time, too, I was the spokesman for my group and was able to put our arguments forward.
DutchAls ik er een mocht uitkiezen, dan werd dat het energievraagstuk.
If I were to choose just one of these, it would be the energy issue.
DutchNu heb ik twee vragen die ik graag wil stellen aan deze mensen mocht ik in de gelegenheid zijn.
Now, I have two questions I would like to ask these people if I had the opportunity to do so.
DutchToen ik jong was, vertelde mijn moeder me dat ik nooit over geld mocht praten, omdat dat onbeleefd was.
When I was a child my mother told me never to speak about money because it is impolite.
DutchIk bedoel, als ik naar TEDxUSC mocht, zou mijn leven niet klote zijn.
I mean, if I got to go to TEDx USC my life wouldn't suck.
DutchDe gedachte dat we elkaar zouden ontmoeten, herkennen, weer vrienden zouden worden, ik boete mocht doen.
My thinking we'd meet, recognize one another, become friends, that I'd accomplish a penance.
DutchTot besluit wil ik u allen daarvoor en voor het feit dat ik hier aanwezig mocht zijn nogmaals dankzeggen.
Finally, I would like to thank you all once again for this and for allowing me to come here.
DutchJack, ik mocht komen kijken als je de schilderijen verbeterde.
Jack, you said I could watch you improve the paintings.
DutchDie is van een student van mij, Joseph, met wie ik drie jaar mocht samenwerken in mijn lab.
And this is of a student of mine named Joseph who I had the good fortune to work with for three years in my lab.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik mocht

More translations in the Finnish-English dictionary.