"Ik moet" English translation

NL

"Ik moet" in English

See the example sentences for the use of "Ik moet" in context.

Similar translations for "Ik moet" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
moet noun
English
moeten verb

Context sentences for "Ik moet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHij zei: "Ze vertelt me dat ik slordig ben, en dat ik mijn kamer moet opruimen."
And he said, "She's telling me that I'm messy, and I have to clean up my room."
DutchDat is waarom ik ben voor bemande -- of moet ik zeggen, bepersoonde ruimtevaart.
That is why I am in favor of manned -- or should I say, personed -- space flight.
DutchMevrouw de Voorzitter, in deze situatie moet ik u een persoonlijke vraag stellen.
Madam President, in these circumstances, I must put to you a personal question.
DutchDoor wat ik ga zeggen moet ik echt eerst mijn groene geloofsbrieven voorleggen.
Because of what I'm about to say, I really should establish my green credentials.
DutchIk moet dus met alle regio's van alle lidstaten en hun problemen rekening houden.
I therefore have to look at all Members and all their regions and their problems.
DutchVoor het overige, Voorzitter, moet ik toch een woord zeggen over de Commissie.
Apart from that, Mr President, I should like to say a word about the Commission.
DutchGeachte afgevaardigde: ja, dat is een bijzonder kwellende kwestie, moet ik zeggen.
Mrs Van Lancker, yes, I must say that this is a particularly depressing question.
DutchDus wat mijzelf betreft moet ik helaas zeggen dat de Raad die gegevens niet bezit.
I am sorry, but all I can say is that the Council does not have this information.
DutchIk moet onderstrepen dat de overeenkomst met Canada inhoudelijk veel beter is.
I need to underline that the agreement with Canada is much better in substance.
DutchIk moet zeggen dat ik zeer tevreden ben met het onderwijselement in ALTENER II.
I must say I am very pleased at the vocational training element of ALTENER II.
DutchIk moet toegeven dat ik nog altijd moeite heb met de paragrafen 13, 14 en 15.
I must admit that I still have some reservations about paragraphs 13, 14 and 15.
DutchIk moet toegeven dat ik op dit vlak even sceptisch ben als de milieucommissie.
I admit that I share the Committee on the Environment's scepticism on this point.
DutchZo een overzicht, vind ik, moet ook in het Parlement aan de orde kunnen komen.
I believe a report of this kind should be discussed in this Parliament as well.
DutchHelaas is de heer Fatuzzo vandaag niet aanwezig en blijkbaar moet ik hem vervangen.
I am sorry that Mr Fatuzzo is not here today - I seem to be standing in for him.
DutchWat de publiciteit betreft, moet ik zeggen dat nog veel werk aan de winkel is.
Therefore, we still need to do much more in terms of disseminating information.
DutchWat het verslag-Ainardi betreft, moet ik zeggen dat uitstekend werk is verricht.
Turning now to Mrs Ainardi's report, this is also a very good piece of work.
DutchIk moet zeggen dat ik dit voelde aankomen in de verklaring van de Raad vandaag.
And I must say that is rather what I thought I heard coming from the Council today.
DutchIk moet echter concluderen dat het voorstel van de Commissie geen echte keuze is.
I have to say, though, that the Commission's proposal does not offer a real choice.
DutchIk moet zeggen dat de hoge vertegenwoordiger en ik bijzonder teleurgesteld waren.
I have to say that the High Representative and I were extremely disappointed.
DutchUiteindelijk word ik vorig jaar gebeld en dan moet ik op na J.J. ~~~ Abrams.
And finally, I get a call last year, and then I have to go up after J.J. Abrams.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik moet

Search for more words in the Czech-English dictionary.