"Ik moet bekennen" English translation

NL

"Ik moet bekennen" in English

See the example sentences for the use of "Ik moet bekennen" in context.

Similar translations for "Ik moet bekennen" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
moet noun
English
moeten verb
bekennen verb

Context sentences for "Ik moet bekennen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk moet bekennen dat ook in mijn land, Vlaanderen, er nog een lange weg te gaan valt.
I have to admit that in Flanders, where I come from, we still have a long way to go too.
DutchIk moet bekennen dat die, als ik vanuit mijn eigen ervaring spreek, ook geheel correct is.
I must confess that I have also found this to be absolutely true in my own experience.
DutchIk moet bekennen dat de juridische moeilijkheden op dit gebied nog altijd groot zijn.
It is true, once again, and I accept this objectively, that there are still real legal problems.
DutchIk moet bekennen dat ik geen groot voorstander van vrijwillige codes ben.
I have to confess that I am not entirely a fan of voluntary codes.
DutchIk moet bekennen dat ik grote bezwaren had bij het begin van de eerste lezing van de richtlijn.
I have to admit that I had serious misgivings during the first reading of the directive.
DutchIk moet bekennen dat ik glad vergeten was dat deze plechtige vergadering zou plaatsvinden.
I must admit that I completely forgot about this formal sitting.
DutchIk moet bekennen dat ik de verzoeken om een verlaging van deze bedragen niet goed begrijp.
I have to confess that I do not fully grasp why requests for a reduction in these amounts were made.
DutchIk moet bekennen dat het tweede antwoord van de vertegenwoordiger van de Raad mijn ongerustheid heeft verhoogd.
I must confess that the second reply of the Council delegate increased my concerns.
DutchIk moet bekennen dat ik geen deskundige ben op dit gebied.
I must admit that I am no expert in this area of responsibility.
DutchIk moet bekennen dat ik wat de toekomst betreft niet optimistisch ben.
I must confess that the outlook is not optimistic.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik moet bekennen dat dit mijn eerste vragenuur is, maar ik verheug me er wel op.
Madam President, I must admit that this is my first Question Time, but I am looking forward to it.
DutchIk moet bekennen dat dat de geloofwaardigheid van de stemmingen in dit Parlement enigszins in diskrediet brengt.
In that case, I have to say that this throws some discredit on the votes cast in this Parliament.
DutchIk moet bekennen dat ik me helemaal niet op mijn gemak voel.
I must confess that I feel a deep sense of unease.
DutchIk moet bekennen dat ik zelf geen visser ben, maar mijns inziens gaat de vraag verder dan de sportvisserij.
I must admit that I am not a fisherman, but I think that the question goes further than fishing for pleasure.
DutchIk moet bekennen dat ik geen absolute zekerheden ken.
I confess to having no such absolute certainties.
DutchIk moet bekennen dat ik nooit gedacht heb dat hij vrij kon komen en ik ben blij dat ik hem hier in levenden lijve heb gezien.
I confess that I never thought he could be released, and I am delighted to have seen him here alive.
DutchIk moet bekennen dat het zich aan mijn waarneming onttrekt om welke reden een bepaalde openingsplechtigheid in Spanje wordt verricht.
I have to confess that I fail to comprehend why a certain opening ceremony was held in Spain.
DutchIk moet bekennen dat ik enigszins versteld sta van de traagheid van de onderhandelingen in de Raad voor de vernieuwing ervan.
I must confess that the slow progress in Council negotiations for its renewal leaves me rather puzzled.
DutchIk moet bekennen dat het allemaal mijn schuld is.
I have to confess that it is all my fault.
DutchIk moet bekennen dat ik op de hulp van mijn dochter vertrouwde om erachter te komen wat er gebeurt als je " porno " typt.
I have to confess I relied upon my daughter to help me find out just what would happen if you type in 'porn '.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik moet bekennen

Translations into more languages in the bab.la English-Indonesian dictionary.