"Ik moet tegen" English translation

NL

"Ik moet tegen" in English

See the example sentences for the use of "Ik moet tegen" in context.

Similar translations for "Ik moet tegen" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
moet noun
English
moeten verb
tegen adjective
tegen adverb
tegen preposition

Context sentences for "Ik moet tegen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk moet tegen de geachte afgevaardigde zeggen dat ze een relevant punt heeft aangestipt.
I say to the honourable Member who raised this question that she has raised a real point.
DutchIk moet tegen voorzitter Barroso zeggen dat wij, als wij de Commissie wegstemmen, geen constitutionele crisis veroorzaken.
I have to say to President-designate Barroso that if we vote the Commission down, we will not be creating a constitutional crisis.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik moet tegen de heer Papayannakis zeggen dat ik in feite geen antwoord kan geven op de door hem gestelde vraag, en ook niet op zijn aanvullende vraag.
Mr President, I have to say to Mr Papayannakis that I really cannot answer the question he has put or, indeed, his supplementary question.
DutchIk moet tegen onze vrienden in de nieuwe lidstaten zeggen dat het een vergissing is om te geloven dat onversneden kapitalisme alles zal brengen wat u nodig heeft en u volledig ten dienste zal staan.
I must say to our friends in the new Member States that to believe that raw capitalism will give you all you need and will be your servant is an error.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik moet tegen

Translations into more languages in the bab.la English-Thai dictionary.