"Ik moet toegeven dat" English translation

NL

"Ik moet toegeven dat" in English

See the example sentences for the use of "Ik moet toegeven dat" in context.

Similar translations for "Ik moet toegeven dat" in English

ik noun
English
ik pronoun
English
moet noun
English
moeten verb
toegeven verb
dat conjunction
English
dat pronoun

Context sentences for "Ik moet toegeven dat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk moet toegeven dat ik nog altijd moeite heb met de paragrafen 13, 14 en 15.
I must admit that I still have some reservations about paragraphs 13, 14 and 15.
DutchIk moet toegeven dat ik op dit vlak even sceptisch ben als de milieucommissie.
I admit that I share the Committee on the Environment's scepticism on this point.
DutchIk moet toegeven dat, met wat ik hier nu meemaak, ik helaas die mening moet bijtreden!
I must admit, when I see something like this, I unfortunately have to agree!
DutchIk moet toegeven dat dit de ergste studies zijn die mijn lab ooit heeft uitgevoerd.
Now I have to admit, these are the worst studies my lab has ever run.
DutchIk moet toegeven dat het aanlokkelijk klinkt om deze procedure te laten vallen.
I must confess that the proposal to allow these provisions to be omitted is an attractive one.
DutchIk moet toegeven dat sommige derogatiemogelijkheden die zijn gehandhaafd mij niet aanstaan.
Certain possibilities remain and I have to admit I am unhappy about them.
DutchEn ik moet toegeven dat ik mij liever door dat comité laat leiden dan door mevrouw Breyer.
I would really much rather be guided by that committee than, I am afraid, by Mrs Breyer.
DutchIk moet toegeven dat andere informatie wel is verstrekt, ook al heeft het lang geduurd.
Other information has also reached us, albeit very late in the day.
DutchIk moet toegeven dat de uitspraak van het proces in Italië mij ten zeerste verbaasd heeft.
I must say that I was extremely surprised by the Italian court ruling.
DutchIk moet toegeven dat de debatten niet altijd zo opwindend waren als nu.
I have to admit that not all the debates have been as exciting and as exhilarating as this one.
DutchIk moet toegeven dat de lidstaten weinig bereidwilligheid tonen.
I must admit that the Member States are being very reluctant about this.
DutchIk moet toegeven dat ik daarop het antwoord schuldig moest blijven.
I have to admit that I was unable to come up with an answer to that.
DutchIk moet toegeven dat de tekst in het parlementaire debat wel is verbeterd, maar onvoldoende.
I recognise that the text has been improved in the parliamentary debate, but not sufficiently so.
DutchIk moet toegeven dat het publiek voor het merendeel uit Luxemburgers bestaat.
I have to say that most of you here are Luxemburgers.
DutchToch zijn bepaalde mogelijkheden gehandhaafd en ik moet toegeven dat ook ik hier aanstoot aan neem.
Some possibilities have been retained, however, which I must admit I find somewhat shocking.
DutchMevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ik moet toegeven dat uw openheid enigszins ontwapenend was.
Madam President, Commissioner, I admit that your frankness has disarmed me somewhat.
DutchIk moet toegeven dat de Commissie al heel wat heeft gedaan aan de tekortkomingen waarop wij de vinger leggen.
I would like to recognize that much of what we report is taken up by the Commission.
DutchEn ik moet toegeven, dat ik me niet kan herinneren wanneer ik voor het laatst aan weduwen of wezen gedacht heb.
And I had to admit, I can't think of the last time I thought of widows and orphans.
DutchIk moet toegeven dat de Raad ook in dit opzicht niet bepaald veel water bij de wijn heeft willen doen.
I must concede, however, that the Council was not prepared to compromise further here either.
DutchIk moet toegeven dat ik geschrokken ben van het feit dat deze uitspraak nog steeds zo actueel is.
I confess that I am shocked by how up-to-date this speech is.

Other dictionary words

Dutch
  • Ik moet toegeven dat

Search for more words in the Greek-English dictionary.