"in enige mate" English translation

NL

"in enige mate" in English

See the example sentences for the use of "in enige mate" in context.

Similar translations for "in enige mate" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
enige adjective
enige numeral
English
enig adjective
enig adverb
English
enig numeral
English
mate noun

Context sentences for "in enige mate" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWaar die alternatieven ontbreken, dienen we in enige mate soepel te zijn.
Where these alternatives are not available, we need to exercise some flexibility.
DutchMomenteel wordt ze overal in de EU ten minste in enige mate toegepast.
Today it is found, at least to some extent, everywhere in the EU.
DutchWaarom wordt het Catalaans wel in enige mate als taal erkend en het Baskisch niet?
Why does Catalan enjoy minor status as a recognised language and why can Basque not have the same status?
DutchHet is onvermijdelijk dat dit principe ten minste in enige mate in conflict komt met het principe van de vrije markt.
This principle inevitably comes into conflict, at least to a certain extent, with the principle of free markets.
DutchIk ben dus blij met de voorstellen van de heer Chanterie om ook voor artsen in opleiding in enige mate van regelgeving en flexibiliteit te voorzien.
So I welcome the proposals put forward by Mr Chanterie to try to bring some regulation and flexibility into that sector.
DutchIk hoop dat het besluit van het Parlement om voedselhulp naar Rusland te sturen het lijden van de burgers in enige mate kan verzachten.
I hope that the decision of Parliament to provide food aid to Russia will go some way towards relieving the misery of its people at this time.
DutchVeel apparaten hebben een klein rood lampje dat continu brandt om aan te geven dat in het apparaat nog steeds een stroomkring aanwezig is en dat het apparaat ook in enige mate energie verbruikt.
Many machines have a small red lamp that glows constantly to show that the equipment is still on and that it is consuming energy to some extent.
DutchDus ik steun ten zeerste de vraag naar een compensatiefonds en een compensatieregeling om deze mensen die het nadeel ondervinden ook in enige mate tegemoet te komen.
Thus I strongly support the demand for a compensation fund and a compensation scheme in order to offer some measure of restitution to these people who are adversely affected.

Other dictionary words

Dutch
  • in enige mate

Have a look at the English-Arabic dictionary by bab.la.