"in enkele dagen" English translation

NL

"in enkele dagen" in English

See the example sentences for the use of "in enkele dagen" in context.

Similar translations for "in enkele dagen" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
enkele adjective
English
enkele numeral
English
dagen verb

Context sentences for "in enkele dagen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchKoeien zijn niet in enkele dagen aan een verandering van ritme gewend.
Cows do not adjust to a change of rhythm in the space of just a day or two.
DutchHet was heel nuttig om de mensenrechten in enkele dagen tijd tweemaal aan de orde de stellen.
It has been useful to debate human rights twice in a couple of days.
DutchHet is weinig waarschijnlijk dat wij in enkele dagen tijd een oplossing vinden voor iets dat in elf maanden onopgelost is gebleven.
What has not been achieved in eleven months will be difficult to achieve in a few days.
DutchNogmaals, geen enkele humanitaire organisatie is in staat een dergelijke mensenbom van 500.000 personen in enkele dagen tijd te verwerken.
Let me repeat that at present there is no aid agency which could deal with 500 000 people in just a few days.
DutchIn enkele dagen waren er duizenden mensen -- boze Egyptenaren, die aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken zeiden: "Genoeg.
In a few days, tens of thousands of people there -- angry Egyptians who were asking the ministry of interior affairs, "Enough.
DutchDus een app die in enkele dagen geschreven wordt en zich dan viraal verspreidt, is een schot voor de boeg van de overheidsinstitutie.
So an app that takes a couple of days to write and then spreads virally, that's sort of a shot across the bow to the institution of government.

Other dictionary words

Dutch
  • in enkele dagen

In the English-Italian dictionary you will find more translations.